Połączenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie i Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 roku  Dom Dziecka „DROGA” zostaje połączony z naszą jednostką  na mocy uchwały Rady Powiatu Wolsztyńskiego nr LIII/365/2018 z dnia 19 września 2018 r..

Niniejsza uchwała zmienia funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej w ten sposób, że zgodnie z zapisami w regulaminie organizacyjnym placówka stała się jednym      z wydziałów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie. Połączenie to ma na celu usprawnienie procesu zarządzania i obsługi administracyjnej. Obie jednostki mają  jednego dyrektora, którym została p. Anna Białek.  Decyzja ta jest także efektem wcześniejszych decyzji Rady Powiatu Wolsztyńskiego o zmniejszeniu ilości miejsc w Domu Dziecka „DROGA” z 30 do 14.  Obowiązek dostosowania placówek opiekuńczo-wychowawczych do zapisanego w art. 95 ust. 1 i 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  oznacza między innymi, iż w roku 2021 placówka opiekuńczo-wychowawcza nie może być większa niż dla 14 dzieci     i w jednym budynku nie może mieścić się więcej niż  1 placówka.

Dzięki połączeniu wychowankowie mieszkający w Domu Dziecka będą wspierani przez specjalistów współpracujących z PCPR w Wolsztynie.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCHW

W związku z ogłoszeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie z dnia 29 listopada 2018 r.  o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne – projekty konkursowe  informujemy, iż na otwarty nabór partnerów złożona została jedna oferta.

Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń

ul. Wrocławska 2

67-100 Nowa Sól

Oferta ta spełnia wszystkie kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne.
W związku z powyższym, w wyniku przeprowadzonego postępowania do projektu realizowanego w partnerstwie wybrane zostało Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń, ul. Wrocławska 2  67-100 Nowa Sól.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Godziny pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie w Wigilię i Sylwestra

Uprzejmie informuję, iż:

Dnia 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie będzie czynne od 8:00 do 12:00.

Dnia 31 grudnia 2018 r. (Sylwester) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie będzie czynne od 8:00 do 16:00.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie zorganizowali 14 grudnia 2018 r. coroczne Spotkanie Mikołajkowe, w którym wzięły udział rodziny zastępcze z podopiecznymi oraz wychowankowie Domu Dziecka DROGA w Wolsztynie z wychowawcami.
Dzięki wspaniałej hojności sponsorów mogliśmy zapewnić uczestnikom zabawę w Centrum rozrywki Fala Park, gdzie dzieci i młodzież mogli skorzystać z sali zabaw, ścianki wspinaczkowej lub zagrać w kręgle.  Oczywiście zawitał do nas Mikołaj z drobnymi upominkami dla dzieci, a rodzice zastępczy otrzymali drzewka świąteczne  ufundowane przez Starostę Wolsztyńskiego.
Wspólnie odśpiewaliśmy kolędy przy znakomitym akompaniamencie Pana Mariusza i Pani Alicji.
Spotkanie było też okazją do podsumowania konkursu plastycznego „Moje rodzinne miejsce” pod patronatem Starosty Wolsztyńskiego. Pani Anna Białek wręczyła dyplomy i nagrody zwycięzcom w trzech kategoriach: klas I-III, IV- VI oraz VII-VIII.
Wszystkim uczestnikom jeszcze raz dziękujemy za przybycie i stworzenie niezapomnianej atmosfery.
Dziękujemy także sponsorom za przekazane środki finansowe. Dzięki otrzymanym funduszom mogliśmy nie tylko zorganizować spotkanie, ale także planujemy wyjazd do kina dla naszych podopiecznych.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Życzenia


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Szkolenie „Dziecko jako ofiara i dziecko jako sprawca przemocy w rodzinie”

W dniu 11.12.2018r. w Sali Sesyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie LORDS. Tematem szkolenia było „Dziecko jako ofiara i dziecko jako sprawca przemocy w rodzinie”. W szkoleniu brali udział przedstawiciele OPS z  Siedlca, GOPS w Przemęcie, KPP w Wolsztynie, Posterunku policji w Siedlcu oraz Przemęcie,  Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej oraz PCPR w Wolsztynie.  Szkolenie prowadził Pan Mirosław Sobkowiak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, specjalista pomocy psychologicznej oraz interwencji kryzysowej, mediator, a także terapeuta. Szkolenie dało też możliwość wymiany spostrzeżeń dotyczących coraz trudniejszych pojawiających się problemów w pracy z zakresu pomocy społecznej.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „MOJE RODZINNE MIEJSCE”

Miło nam poinformować, że podsumowaliśmy konkurs plastyczny „Moje rodzinne miejsce”, który ogłosiliśmy miesiąc temu.
10 grudnia 2018 roku spotkało się jury w składzie:
Anna Białek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie,
Katarzyna Łuczak – pracownik Starostwa Powiatowego w Wolsztynie,
Beata Krajewska – pracownik Wolsztyńskiego Domu Kultury,
Klaudia Nolka – specjalista ds. pracy z rodziną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie.
Panie dokonujące oceny prac miały trudne zadanie, gdyż prace były  piękne i oryginalne. Jury zadecydowało o przyznaniu aż 9 wyróżnień.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy wygranych.
Pragniemy szczególnie podziękować i pogratulować dyrektorowi oraz nauczycielom Szkoły Podstawowej w Buczu oraz Szkole Podstawowej w Kaszczorze, których uczniowie dostarczyli najwięcej prac.

Poniżej przedstawiamy prace nagrodzone i wyróżnione.

Kategoria I – uczniowie klas I – III szkół podstawowych:

I miejsce ex aeguo zajęła praca Macieja Piaseckiego, ucznia kl. II

oraz Zuzanny Antkowiak, uczennicy kl. II

wyróżniono prace następujących autorów:

Karina Frąckowiak, uczennica kl. I

Bartosz Olbiński, uczeń kl. II

Jarosław Wojciechowski, uczeń kl. II

Nicola Przydróżna, uczennica kl. II

Amelia Ratajczak, uczennica kl. I

Gabrysia Gertych, uczennica kl. I

Kategoria II – uczniowie Klas IV – VI szkół podstawowych:

I miejsce zajęła praca Amelii Stanek, uczennicy kl. IV

wyróżniono prace następujących autorów:

Maria Późniak, uczennica kl. VI

Patrycja Flieger, uczennica kl. IV

Jolanta Stachowiak, uczennica kl. IV

Kategoria III – uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych i III klasa gimnazjum

I miejsce zajęła praca Kacpra Rzyskiego, ucznia kl. VII


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie ogłasza konkurs na współne przygotowanie i realizacje projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania ponizej.

nabór partnera spoza sektora finansów publicznych 29.11.2018

nabór partnera spoza sektora finansów publicznych 29.11.2018

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zostań Wolontariuszem


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Dzień pracownika socjalnego

W dniu 16 listopada 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie Starosty Wolsztyńskiego p. Janusza Frąckowiaka z przedstawicielami jednostek pomocy społecznej z okazji Dnia pracownika socjalnego. na spotkanie zaproszono przedstawicieli Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, Ośrodków Pomocy Społecznej w Wolsztynie, Siedlcu i Przemęcie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie, Domu Dziecka „DROGA” oraz Domów Pomocy Społecznej w Wolsztynie i Wielkiej Wsi.
Starosta podziękował przybyłym gościom za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka. Docenił porozumienie pomiędzy jednostkami, jakie udało się wypracować w ostatnich latach. Także Goście dostrzegli sukcesy, jakie były ich udziałem w ostatnim roku, w tym współpracę przy projekcie unijnym, który dobiega końca w grudniu.
Serdeczną atmosferę i miłe słowa uzupełnił występ grupy teatralnej „Razem” z WTZ w Wolsztynie – ze skeczem „Tata w opałach”.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj