Zmiana harmonogramu PUNKTU PORADNICTWA PRAWNO – OBYWATELSKIEGO

Aktualny harmonogram Marzec 2017


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Rozpoczęcie działalności PUNKTU PORADNICTWA PRAWNO – OBYWATELSKIEGO

Informujemy, iż w miesiącu marcu 2017 r. w ramach Projektu „NOWE HORYZONTY” rozpoczął działalność Punkt Poradnictwa Prawno – Obywatelskiego. Beneficjenci Projektu będą mogli skorzystać z porad specjalistów:

 • psychologa,
 • pedagoga,
 • prawnika,
 • mediatora rodziny.

Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu marcu 2017 r. dostępny jest poniżej.

Harmonogram dyżurów specjalistów 03.2017

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku każdej zmiany zaktualizowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl

Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wyjazd do Wilcza w ramach Projektu „NOWE HORYZONTY”

W dniach od 28.01. do 03.02.2017 r. oraz od 04.02. do 10.02.2017 r. odbyły się wyjazdowe warsztaty psychologiczne, dla rodzin biorących udział w Projekcie „NOWE HORYZONTY” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W wyjeździe uczestniczyły rodziny zastępcze, dzieci i młodzież umieszczona w pieczy zastępczej oraz rodziny z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Udział wzięło 28 rodzin, co łącznie daje liczbę 96 osób. Miejscem działań projektowych był Pensjonat „SIODŁO” w Wilczu.

Wyjazd połączony z warsztatami psychologicznymi miał na celu pracę rodziców i dzieci nad rozwiązaniem problemów pojawiających się w rodzinie. Zajęcia odbywały się w trzech grupach wiekowych: dorośli, młodzież 12 – 18, dzieci 6 – 11.

Psychologowie prowadzący warsztaty wykorzystali Metodę Resilience, która bazuje na zasobach osobowościowych poszczególnych członków rodziny.

Celem zajęć było wzmocnienie odporności na kryzysy i problemy pojawiające się w rodzinie. Wyjazd był doskonałą sposobnością na oderwanie się od codziennego życia, pozwoliło także na pełne skupienie się na pracy nad problemami rodzinnymi.

Specjaliści prowadzący zajęcia towarzyszyli uczestnikom 24h/dobę, co umożliwiło im dokonanie istotnych obserwacji, na podstawie których mogli przeanalizować problemy występujące w poszczególnych rodzinach.


Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Spotkanie szkoleniowe Program Erasmus

Stowarzyszenie „Jeden Świat” oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wraz z partnerami spotkania, tj. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz PFRON oddział w Poznaniu, zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, placówek oświatowych oraz przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się młodzieżą i edukacją pozaformalną z terenu województwa wielkopolskiego na konferencję promującą i informującą nt. Programu Erasmus+ MŁODZIEŻ.

Szczegółowe informacje:

Zaproszenie_szkolenie E+Młodzież

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, że od dnia 01 marca 2017 roku rozpoczął się nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski należy składać w terminach :

– od dnia 01.03.2017 r. do dnia 30.03.2017 r. (dla wniosków dotyczących roku
   akademickiego 2016/2017),

– od dnia 01.09.2017 r. do dnia 10.10.2017 r. (dla wniosków dotyczących roku
   akademickiego 2017/2018).

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wolsztynie, ul. 5-go Stycznia 5 (pok. nr 15) lub na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIA.

 


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Program „Aktywny samorząd” w 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku. 

Z treścią dokumentu można zapoznać się pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/

W ramach programu realizowane będą następujące formy wsparcia: Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką,

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

 1. Modułu I – dnia 30 sierpnia 2017 r.
 2. Modułu II:
 • dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
 • dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego
  2017/2018).

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Warsztaty Terapii Zajęciowej świętowały 5–lecie swojego istnienia

Już 5 lat w Wolsztynie działają Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”. Uroczyste obchody 5-lecia funkcjonowania placówki odbyły się 25 stycznia 2017 roku w restauracji Montana w Karpicku. Dzień ten był doskonałą okazją do spotkania się w szerszym gronie, do wspomnień, podsumowań oraz podziękowań i życzeń. Swoją obecnością zaszczycili nas:
Starosta Powiatu Wolsztyńskiego – Pan Janusz Frąckowiak wraz z członkami Zarządu Powiatu Panią Łucją Olejniczak i Panem Tadeuszem Mąkosa
Burmistrz Gminy Wolsztyn – Pan Wojciech Lis
Wójt Gminy Siedlec – Pan Jacek Kolesiński
Zastępca Wójta Gminy Przemęt – Pan Mariusz Silski
Ks. Kanonik Sławomir Majchrzak
Dyrektor PCPR w Wolsztynie – Pani Anna Białek
Dyrektor OPS w Wolsztynie – Pani Barbara Szramka
Dyrektor DPS w Wolsztynie – siostra Elżbieta Perka
Dyrektor PPP-P w Wolsztynie – Pani Magdalena Molicka
Dyrektor ZSS w Wolsztynie – Pani Hanna Strugała Rozynek
Prezes TWzK koło Wolsztyn – Pan Henryk Kaźmierczak
Pan Ryszard Kurp – były starosta Powiatu Wolsztyńskiego, który pełniąc funkcję starosty przyczynił się do budowy WTZ w Wolsztynie,
przedstawiciele Rotary Club z Wolsztyna, który wniósł duży wkład w doposażenie WTZ
Pani Elżbieta Matysiak – właściciel Firmy Emat, która od kilku lat wspiera działania osób
z niepełnosprawnością dążące do ich aktywizacji społeczno – zawodowej.
Na uroczystość przybyli także uczestnicy, pracownicy i kierownicy z zaprzyjaźnionych WTZ: Grodziska Wlkp., Kościana, Miejskiej Górki, Rakoniewic, Świebodzina i Zbąszynia.
Nie zabrakło również rodziców i opiekunów naszych podopiecznych.

Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się od podsumowania dotychczasowej działalności placówki, którą kierownik warsztatu przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej
oraz filmu ukazującego codzienną pracę w 7 specjalistycznych pracowniach.

Obecnie z zajęć warsztatowych korzysta 35 osób z niepełnosprawnością ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Warsztaty traktują jak drugi dom. To w nim zawierają przyjaźnie
i zdobywają umiejętności, które pozwalają prowadzić ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.

W drugiej części uroczystości nasi podopieczni pod kierunkiem Pani Joanny Błażejewskiej
i Pani Elwiry Woś zaprezentowali swoje umiejętności  wokalne, taneczne i aktorskie. Podczas występu obdorowano wszystkich gości upominkiem wykonanym w pracowniach warsztatów oraz pamiątkową gazetkę przygotowaną specjalnie na okazję 5 -lecia przez pracownię komputerową pod kierunkiem Pani Małgorzaty Szpoper. Ponadto zaproszeni goście oraz rodzice mieli możliwość zapoznania się z dorobkiem naszej placówki. W sali wyeksponowano kronikę warsztatu, czasopisma piszące o działalności WTZ w Wolsztynie, wystawę zdjęć oraz prace wykonane przez uczestników. Zwieńczeniem jubileuszu było skosztowanie pysznego toru ufundowanego przez Panią Jolantę Drzewiecką.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tak licznie przybyłym gościom. Dziękujemy za wspaniałe i wyjątkowe życzenia oraz prezenty.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Projekt „NOWE HORYZONTY”

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

ŻYCZENIA

zyczenia2

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Spotkanie Mikołajkowe

W dniu 16.12.2016 r w Centrum Rekreacji „Fala Park” w Wolsztynie odbyło się Spotkanie Mikołajkowe dla podopiecznych rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu Powiatu Wolsztyńskiego.
Wszystkich przybyłych gości przywitał wicestarosta wolsztyński Piotr Krajewski.
W związku z tym Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie wraz z pracownikami pragnie podziękować darczyńcom, którzy swoim zaangażowaniem umożliwili nam zorganizowanie tego święta. Dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców nasi podopieczni mogli cieszyć się spotkaniem z Mikołajem oraz wspólnie spędzonym czasem, który wypełniała magia nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

 

img_2896 img_2821 img_2830 nmikolajki

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj