Zostań Wolontariuszem


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Konkurs plastyczny

Regulamin Konkursu Plastycznego Rodzina w akcji

Formularz zgłoszeniowy do konkursu plastycznego


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Podpisanie umowy z rodziną zastępczą zawodową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie pragnie poinformować, że po wielu miesiącach prowadzenia kampanii promującej ideę rodzicielstwa zastępczego „Dobry Rodzic to szansa!” zgłosili się do nas kandydaci gotowi podjąć się sprawowania funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Dzięki Ich zaangażowaniu udało się zakończyć procedurę kwalifikacji i szkolenia, co zaowocowało podpisaniem umowy na pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej w dniu 20 października 2017 r. pomiędzy Kandydatami a p. Januszem Frąckowiakiem – Starostą Wolsztyńskim reprezentowanym przez Dyrektora PCPR p. Annę Białek.

Utworzenie rodziny zawodowej stanowi dla nas uzupełnienie systemu rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wolsztyńskiego. Do grona rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej – Domu Dziecka DROGA, dołącza nowa forma pieczy, która pomoże nam głównie w pomocy dzieciom do 10 roku życia, a także w przypadku krótkoterminowego zabezpieczenia dzieci. 

Nowym opiekunom zastępczym życzymy siły i wytrwałości w podążaniu za powołaniem, jakim niewątpliwie jest praca w rodzinnej pieczy zastępczej.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

UWAGA STUDENCI !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie przypomina, iż dnia 10 października 2017 r. upływa termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy!


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Ogłoszenie o II konkursie na stanowisko dyrektora Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza II  konkurs na stanowisko dyrektora Domu Dziecka  „DROGA” w Wolsztynie.
Informacja o konkursie dostępna poniżej:

DOC171005-20171005081724


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Spotkanie przy ognisku rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

W dniu 29 września 2017 r. z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie odbyło się ognisko integracyjne. W imprezie uczestniczyły rodziny zastępcze z dziećmi, podopieczni i pracownicy Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie oraz pracownicy działu pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie. Swoją obecnością zaszczycił zebranych Pan Janusz Frąckowiak Starosta Wolsztyński.

Celem zorganizowanego ogniska była nie tylko wspólna zabawa ale przede wszystkim integracji rodzin zastępczych. W trakcie imprezy rodziny mogły porozmawiać o doświadczeniach oraz pochwalić się sukcesami. Także i my mieliśmy okazję spotkać się z rodzicami zastępczymi i ich podopiecznymi w innej sytuacji niż zazwyczaj. Liczymy na kolejne spotkanie.

 


Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Startuje nabór do projektu „Pożyczki na kształcenie”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiony jest przez Ministerstwo Rozwoju pilotaż nowej formy finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych pn. Pożyczki na kształcenia.

Nabór do projektu Pożyczki na kształcenie startuje 18 września br.

Główne założenia projektu:

– Uczestnik projektu, który ma ukończone 18 lat i zdolność do spłaty pożyczki, otrzymuje możliwość sfinansowania dowolnego szkolenia, kursu lub studiów podyplomowych.

– Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących, samozatrudnionych, jak i bezrobotnych.

–  W ramach programu, Uczestnik może otrzymać nieoprocentowaną pożyczkę z możliwością 25 % umorzenia, na dowolną formę kształcenia (wyłączając studnia I, II, i II stopnia).

– Wysokość pożyczki to minimum 600 zł i maksimum 100.000 zł.

– Umowa pożyczki zawierana jest pomiędzy Operatorem a Uczestnikiem, natomiast płatność przekazywana jest przez Operatora bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Uczestnika formy kształcenia.

– Nabór wniosków o udzielenie pożyczki odbywa się za pomocą systemu on – line na stronie www.inwestujwrozwoj.pl

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami projektu na stronie www.inwestujwrozwoj.pl lub poprzez infolinię (22 450 99 15).

W załączeniu ulotki promujące Pożyczki na kształcenia

ulotka_PNK_pracodawcy

ulotka_PNK_pracownicy


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Szkolenie dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie zorganizowało w dniu 8 września 2017 r. szkolenie dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Szkolenie prowadził Pan Tomasz Posłuszny – pedagog, edukator, specjalista i superwizor w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z ramienia Fundacji PCPS – Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej z Wolsztyna, Siedlca oraz Przemętu, Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, kuratorzy reprezentujący Sąd Rejonowy w Wolsztynie oraz funkcjonariusze Policji z terenu Powiatu.

Szkolenie miało charakter warsztatowy i prowadzone było na podstawie studium indywidualnych przypadków.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia strony Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej www.przemoc.edu.pl, gdzie można znaleźć wiele cennych informacji dotyczących problemu przemocy w rodzinie.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Konsultacja – projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2017 – 2027

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu: „Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2017 – 2027” celem zapoznania się i wniesienia ewentualnych uwag.

Uwagi można wnosić za pomocą formularza konsultacji (załącznik poniżej), na adres e – mail: m.burzynska@powiatwolsztyn.pl bądź osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, przy ul. 5 Stycznia 5 (pok. 35). Więcej szczegółów w plikach do pobrania.

Uchwała Strategia

Projekt Strategia

Formularz konsultacji


Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Informacje dla kandydatów na rodziców zastępczych

Informujemy, że w dniu 27 sierpnia 2017 r. zakończyło się szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie w ramach Projektu „Nowe Horyzonty”. W dniu 30 sierpnia 2017 r. rozpoczęło się szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. Działania te  realizują jeden z celów założonych w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej, którym jest rozwój rodzinnej pieczy zastępczej  z uwzględnieniem limitów zawodowych rodzin zastępczych.

Jednocześnie informujemy, że nabór kandydatów  wciąż trwa.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj