Połączenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie i Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 roku  Dom Dziecka „DROGA” zostaje połączony z naszą jednostką  na mocy uchwały Rady Powiatu Wolsztyńskiego nr LIII/365/2018 z dnia 19 września 2018 r..

Niniejsza uchwała zmienia funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej w ten sposób, że zgodnie z zapisami w regulaminie organizacyjnym placówka stała się jednym      z wydziałów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie. Połączenie to ma na celu usprawnienie procesu zarządzania i obsługi administracyjnej. Obie jednostki mają  jednego dyrektora, którym została p. Anna Białek.  Decyzja ta jest także efektem wcześniejszych decyzji Rady Powiatu Wolsztyńskiego o zmniejszeniu ilości miejsc w Domu Dziecka „DROGA” z 30 do 14.  Obowiązek dostosowania placówek opiekuńczo-wychowawczych do zapisanego w art. 95 ust. 1 i 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  oznacza między innymi, iż w roku 2021 placówka opiekuńczo-wychowawcza nie może być większa niż dla 14 dzieci     i w jednym budynku nie może mieścić się więcej niż  1 placówka.

Dzięki połączeniu wychowankowie mieszkający w Domu Dziecka będą wspierani przez specjalistów współpracujących z PCPR w Wolsztynie.


 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.