Komunikat dla studentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, że wnioski
o dofinansowanie kosztów nauki składane w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” będą przyjmowane w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy „SOW” od dnia 18 września 2019 r. Załączniki do wniosku (oryginały) powinny zostać dostarczone do PCPR we Wolsztynie lub przesłane na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. Marcinkowskiego 6, 64-200 Wolsztyn.
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku wraz
z załącznikami w formie papierowej bez możliwości otrzymania dodatku przeznaczonego dla osób składających wniosek w systemie „SOW”.

SKRÓCONA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU OBSŁUGI WSPARCIA FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON

 1. Zakładanie konta na platformie SOW
 • Należy wejść na stronę https://sow.pfron.org.pl/
 • Należy wybrać opcję „Nie posiadam konta. Zarejestruj się.”
 • Dalej należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie SOW.
 1. Składanie wniosków do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Wolsztynie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II.
 • Po zalogowaniu się do systemu należy z menu po lewej stronie wybrać „Wnioski”, dalej „Nowy wniosek” lub wybrać taką opcję na stronie głównej.
 • Po wybraniu wniosku należy określić miejsce składnia wniosku, tj. województwo wielkopolskie, powiat wolsztyński.
 • Dalej należy wybrać czy wniosek składany jest w swoim imieniu czy w imieniu podopiecznego.
 • Kolejnym krokiem jest wybór programu „Aktywny samorząd”.
 • Na kolejnej stronie należy wybrać nowy wniosek przy nazwie „Modułu II”.
 • W kolejnym etapie należy uzupełnić wszystkie pola dotyczące wniosku oznaczone * (pola wymagane) oraz pozostałe pola, jeżeli dotyczą przedmiotu wniosku. Po wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć u dołu strony przycisk „Zapisz”  lub „Sprawdź i zapisz”.
 • Kolejne części wniosku należy wybierać z menu znajdującego się po lewej części strony (kolejno są to: Dane wnioskodawcy, Niepełnosprawność, Aktywność zawodowa, Korzystanie ze środków PFRON, Informacje dodatkowe, Przedmiot wniosku, Informacje uzupełniające i Załączniki).
 • W przypadku wypełniania zakładki Przedmiot wniosku – Specyfikacja przedmiotu dofinansowania należy wybrać przycisk „Dodaj nową formę kształcenia” (osobno dla każdego z kierunków, na których wnioskodawca pobiera naukę we wnioskowanym semestrze).
 • W zakładce załączniki znajduje się lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku oraz wzory załączników. Należy je pobrać, wypełnić i załączyć w formie skanu do wniosku (w formacie PDF).
 • Po wypełnieniu wszystkich części wniosku, ich zapisaniu i sprawdzeniu oraz dołączeniu wszystkich wymaganych załączników, wniosek można przesłać do PCPR. W tym celu należy wybrać przycisk u dołu strony. Na tym etapie pojawi się okno wyboru metody podpisu wniosku (podpis elektroniczny lub Profil Zaufany), w celu podpisania wniosku należy postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Wszystkie dalsze informacje na temat sposobu rozpatrzenia wniosku przekazywane będą w formie elektronicznej i dostępne po zalogowaniu się na swój profil na portalu SOW.


Szczegółowe informacje na temat systemu SOW dostępne są pod adresem https://portal-sow.pfron.org.pl

    Informacje sposobie zakładania profilu zaufanego dostępne są pod adresem:
  https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym z instrukcją, jak założyć profil zaufany:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html


 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.