Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Powiat Wolsztyński otrzymał 112.078,32 zł dofinansowania w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania, dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej w naszym powiecie (otrzymają 30 zestawów komputerowych, trzy telewizory, tablicę interaktywną i ekran projekcyjny.

Zakupiono również środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekcyjne), a także dwa zestawy mebli pokojowych jako wyposażenia miejsc ewentualnej kwarantanny.

Pomocom zostały objęte 33 rodziny zastępcze oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza Dom Dziecka „DROGA”.

W dniu 28.08.2020r. pan Starosta Jacek Skrobisz przekazał sprzęt na ręce Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie -pani Anny Bialek.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.