Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne

Mamy zaszczyt poinformować, że Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO 2014-2020, realizuje projekt pn.:

”Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”

Głównym celem realizacji programu jest poprawa jakości chodu dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa wielkopolskiego, poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji.

W ramach projektu powstaje Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny m.in. zrobotyzowane systemy wykorzystujące wirtualną rzeczywistość, gdzie w ślad za światowymi trendami, stosowane będą nowoczesne metody w rehabilitacji zaburzeń chodu. Projekt jest przeznaczony dla dzieci i młodych dorosłych między 5 a 21 rokiem życia, u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce.

Warunki:
-rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego (MPD),
– wiek 5 – 21 lat,
– pochodzenie z Wielkopolski.
Więcej informacji i szczegółów należy szukać na:
https://liblink.pl/TlxzevqOmf
www.facebook.com/projektMPD
Ortopedyczno – Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
Im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r. n135/147, 61-545 Poznań
tel.61 8310331, 61 8310132, fax.61 8334421
www.orsk.ump.edu.pl
orsk@orsk.ump.edu.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.