Program „Pomoc Obywatelom Ukrainy z Niepełnosprawnością”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu I programu pod nazwą „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Kto może skorzystać z pomocy
Możesz skorzystać z pomocy, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy z niepełnosprawnością i spełniasz łącznie następujące warunki:
a) Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
b) posiadasz dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku wystarczy oświadczenie, że go posiadasz. Dotyczy to także dzieci, w tym przypadku wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Na co jest pomoc finansowa
Pomoc finansowa osobom z niepełnosprawnością z Ukrainy udzielana jest w formie świadczenia na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Co to są wyroby medyczne
Wyroby medyczne to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny.

Czy wyroby medyczne są refundowane
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyznaje prawo do refundacji zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, jakie przysługują osobom ubezpieczonym.
Osobom uprawnionym przysługuje więc refundacja wyrobów medycznych, na które zlecenie wystawi lekarz lub inne osoby uprawnione.

Jak otrzymać zlecenie na wyroby medyczne
Zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, ale też pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lub inne osoby uprawnione.

Jaki jest okres ważności zlecenia
Zlecenia na wyroby medyczne mogą być wystawiane maksymalnie na 12 miesięcy.
Niektóre wyroby, jak np. pieluchomajtki, przysługują comiesięcznie. Zlecenia na nie mogą być wystawione na dłużej niż jeden miesiąc. Możesz je kupić w częściach – do wyczerpania limitu ze zlecenia lub w całości (dotyczy wyrobów typu cewniki, pieluchomajtki, itp.).

Kto potwierdza zlecenia na wyroby medyczne
Zlecenie może potwierdzić:
•lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia zlecenia,
•dowolny oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), jeśli lekarz nie może tego zrobić.
Jeśli na zleceniu, które dostałeś, jest kod kreskowy – możesz od razu udać się do punktu, gdzie chcesz kupić lub naprawić wyrób medyczny. Jeżeli na zleceniu nie ma kodu kreskowego – musisz potwierdzić to zlecenie w wojewódzkim oddziale NFZ.

Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich NFZ znajdziesz tu:

www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz

Gdzie kupić wyroby medyczne
Wyroby medyczne kupisz w punktach, które mają umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia
w wyroby medyczne. Są to najczęściej sklepy medyczne lub apteki. Nie obowiązuje rejonizacja, to Ty decydujesz, gdzie zrobisz zakupy. Jeśli podzielisz zlecenie na części, to każdą część musisz zrealizować w punkcie, w którym zostawisz zlecenie.
Produkty mogą różnić się ceną i jakością. Możesz wybrać wyrób droższy niż limit refundacji i dopłacić różnicę między ceną brutto wyrobu a kwotą refundacji. Każdy punkt, który ma umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne, musi mieć przynajmniej jeden produkt w grupie w cenie limitu.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać pomoc ze środków PFRON – świadczenie w Module I programu
Jeśli masz fakturę na wyrób (zakup lub naprawę) i musiałeś dopłacić do limitu ceny, możesz zwrócić się o pomoc finansową – do kwoty udziału własnego w limicie.

Jaki dokument powinieneś posiadać
Musisz mieć dokument finansowy – fakturę, na podstawie której pieniądze zostaną przekazane do sklepu lub Tobie – w formie gotówki lub przelewu na rachunek bankowy.

ULOTKA INFORMACYJNA:

Wniosek w języku ukraińskim:

Szczegółowe informacje:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu/procedury-realizacji-modulu-i/
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.