Archiwum miesiąca: sierpień 2022

Projekt unijny pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Informacja dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą dotycząca zaliczenia do 1 grupy podatkowej dzieci przebywających w pieczy zastępczej i rodziców zastępczych oraz PIT- 0 dla rodzin 4+

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Informujemy, że Powiat Wolsztyński przystąpił do realizacji programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie. Jednostką wyznaczoną  do realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie. Celem Programu „Samodzielność – … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Informujemy, że Powiat Wolsztyński przystąpił do realizacji programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Jednostką wyznaczoną  do realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie. Celem Programu „Samodzielność … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zaproszenie do udziału w badaniu PFRON

Szanowni Państwo, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz