Szkolenie dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie zorganizowało w dniu 8 września 2017 r. szkolenie dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Szkolenie prowadził Pan Tomasz Posłuszny – pedagog, edukator, specjalista i superwizor w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z ramienia Fundacji PCPS – Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej z Wolsztyna, Siedlca oraz Przemętu, Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, kuratorzy reprezentujący Sąd Rejonowy w Wolsztynie oraz funkcjonariusze Policji z terenu Powiatu.

Szkolenie miało charakter warsztatowy i prowadzone było na podstawie studium indywidualnych przypadków.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia strony Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej www.przemoc.edu.pl, gdzie można znaleźć wiele cennych informacji dotyczących problemu przemocy w rodzinie.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Konsultacja – projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2017 – 2027

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu: „Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2017 – 2027” celem zapoznania się i wniesienia ewentualnych uwag.

Uwagi można wnosić za pomocą formularza konsultacji (załącznik poniżej), na adres e – mail: m.burzynska@powiatwolsztyn.pl bądź osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, przy ul. 5 Stycznia 5 (pok. 35). Więcej szczegółów w plikach do pobrania.

Uchwała Strategia

Projekt Strategia

Formularz konsultacji


Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Informacje dla kandydatów na rodziców zastępczych

Informujemy, że w dniu 27 sierpnia 2017 r. zakończyło się szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie w ramach Projektu „Nowe Horyzonty”. W dniu 30 sierpnia 2017 r. rozpoczęło się szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. Działania te  realizują jeden z celów założonych w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej, którym jest rozwój rodzinnej pieczy zastępczej  z uwzględnieniem limitów zawodowych rodzin zastępczych.

Jednocześnie informujemy, że nabór kandydatów  wciąż trwa.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

UWAGA STUDENCI !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, iż z dniem dzisiejszym,
tj. 01.09.2017 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Termin składania wniosków  do 10 października 2017 r. 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie
5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn
(pok.15)
Szczegółowe informacje: tel. 68 384 56 12

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w: szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium. Ponadto przewidziane jest udzielenie dofinansowania osobom za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie w zakładce „Druki do pobrania” oraz w siedzibie PCPR w Wolsztynie.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zmiana terminu składania ofert w konkursie na stanowisko dyrektora Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie

Informujemy, że Uchwałą nr 259/2017 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 29.08.2017 r. w sprawie zmiany uchwały 247/2017 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 25.07.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie, Regulaminu Komisji Konkursowej i powołania jej składu wydłużony został termin składania ofert do dnia 29.09.2017 r. (włącznie).


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie przypomina, iż do dnia 30 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I  – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

W ramach ww. Modułu I realizowane będą następujące działania:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5 (pok. 15) oraz na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie   w zakładce: DRUKI DO POBRANIA.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie.

Informacje o konkursie: Uchwała Nr 2472017


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Fundacja „Znajdź Pomoc”

Fundacja „Znajdź Pomoc” prowadzi Ogólnopolski Portalu Wsparcia „ZnajdźPomoc.pl”. Portal ten służy wszystkim osobom (chorym, niepełnosprawnym, znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej) i pozwala na szybkie znalezienie pomocy w konkretnym obszarze.
W związku z powyższym zachęcamy wszystkie osoby będące w kłopotliwej sytuacji do kontaktu z Fundacją.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego życzymy wszystkim rodzinom zastępczym wielu wspaniałych dni wypełnionych pracą z powołaniem płynącym z potrzeby serca.

Zespół ds. pieczy zastępczej


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nowe programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skierowane do pracodawców

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację nowych programów skierowanych do osób niepełnosprawnych i pracodawców tj:
1.”ABSOLWENT”
2. PRACA-INTEGRACJA
3. STABILNE ZATRUDNIENIE

W załączeniu ulotki unformacyjne:

Ulotka informacyjna_ABSOLWENT

Ulotka_informacyjna_PRACA_INTEGRACJA[1]

Ulotka_informacyjna_Stabilne_Zatrudnienie


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj