Nabór wniosków w ramach realizacji Modułu I pilotażowego programu Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków dotyczących Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Wnioski należy składać do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR w Wolsztynie przy ul. Marcinkowskiego 6 wejście od ul. Mickiewicza oraz na stronie pcpr.powiatwolsztyn.pl w zakładce Druki do pobrania.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nowa siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, że z dniem      6 czerwca 2019 r. zmieniliśmy siedzibę jednostki, która znajduje się teraz przy                    ul. Marcinkowskiego 6 (budynek Domu Dziecka „DROGA”), wejście od ul. Mickiewicza.

  Nastąpiła także zmiana numerów telefonów:

biuro nr wewnętrzny
fax  

 

 

68 384 35 02

11
PFRON 12
piecza zastępcza 13
księgowość 14
kadry 15
dyrektor 16
inspektor ds. świadczeń 17
dom dziecka grupa 22

Numery telefonów komórkowych pozostają bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zmiana siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, że z dniem 10 czerwca 2019 r. zmieniamy siedzibę jednostki, która będzie się teraz znajdować przy ul. Marcinkowskiego 6 (budynek Domu Dziecka „DROGA”), wejście od ul. Mickiewicza.

Jednocześnie informujemy, że w dniach 4 – 7 czerwca ze względu na czynności związane ze zmianą siedziby mogą wystąpić trudności związane z obsługą petentów oraz uzyskaniem informacji drogą telefoniczną. Za utrudnienia przepraszamy.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Dyżur pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, iż w dniu 02 maja 2019 r. tutejsze Centrum przy ul. 5 Stycznia 5 będzie zamknięte. Pracownicy będą pełnić dyżur w Domu Dziecka “DROGA” przy ul. Marcinkowskiego 6, w godz. od 7.30 do 16.30.
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

KIERMASZ WIELKANOCNY

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Bezpłatne szkolenia komputerowe


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, że od 18 marca 2019 roku rozpocznie się nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”- Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski należy składać w terminach:

  • od dnia 18.03.2019 r. do dnia 31.03.2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
  • od dnia 01.09.2019 r. do dnia 10.10.2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

Druk wniosku dostępny będzie w zakładce Druki do pobrania.


Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Program „Absolwent” finansowany ze środków PFRON

Fundacja Podaj Dalej  zaprasza absolwentów szkół wyższych poszukujących pracy, którzy chcą zrealizować swoje plany zawodowe. W Fundacji mogą liczyć na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym, coachem i pośrednikiem pracy. Współpracując z doradcą zawodowym, absolwenci mogą zdobyć dodatkowe umiejętności, otrzymać płatny staż i zatrudnienie. Każdy z absolwentów może skorzystać ze szkolenia dopasowanego do wymogów potencjalnego pracodawcy, wymogów runku pracy czy specyfiki danego zawodu, by zwiększyć swoje szanse i utrzymać się na stanowisku pracy. Absolwenci mający aspiracje by rozpocząć działania na własną rękę i otworzyć własną działalność otrzymają kompleksowe wsparcie przez okres 6 miesięcy a także wsparcie finansowe.

Fundacja rozszerza również swoje działania i uruchomiła bezpłatne konsultacje dla pracodawców, chcących przygotować osoby po studiach do pracy na konkretnym stanowisku pracy, a także dowiedzieć się o możliwościach dofinansowań przy zatrudnianiu pracownika z niepełnosprawnością.

Współpraca będzie miała charakter ciągły wraz z półrocznym wsparciem pracodawcy i pracownika po zatrudnieniu absolwenta.

Godziny spotkań, konsultacji ustalane są indywidualnie, nie będą one kolidowały z obecnymi  działaniami absolwentów, np. studiami, mogą również odbywać się w formie zdalnej.

Osoby chcące rozpocząć własną  działalność, otrzymają wsparcie merytoryczne i finansowe przez okres 6 miesięcy.

Wsparcie dla absolwentów możliwe jest dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON i 1%  Fundacji Podaj Dalej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://podajdalej.org.pl/co-robimy/absolwent-czyli-start-zawodowy-dla-absolwentow-z-niepelnosprawnoscia/

e-mail: absolwent@podajdalej.org.pl

Tel. 63 211 22 19

 

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

1% podatku dla Domu Dziecka DROGA w Wolsztynie


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Połączenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie i Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 roku  Dom Dziecka „DROGA” zostaje połączony z naszą jednostką  na mocy uchwały Rady Powiatu Wolsztyńskiego nr LIII/365/2018 z dnia 19 września 2018 r..

Niniejsza uchwała zmienia funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej w ten sposób, że zgodnie z zapisami w regulaminie organizacyjnym placówka stała się jednym      z wydziałów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie. Połączenie to ma na celu usprawnienie procesu zarządzania i obsługi administracyjnej. Obie jednostki mają  jednego dyrektora, którym została p. Anna Białek.  Decyzja ta jest także efektem wcześniejszych decyzji Rady Powiatu Wolsztyńskiego o zmniejszeniu ilości miejsc w Domu Dziecka „DROGA” z 30 do 14.  Obowiązek dostosowania placówek opiekuńczo-wychowawczych do zapisanego w art. 95 ust. 1 i 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  oznacza między innymi, iż w roku 2021 placówka opiekuńczo-wychowawcza nie może być większa niż dla 14 dzieci     i w jednym budynku nie może mieścić się więcej niż  1 placówka.

Dzięki połączeniu wychowankowie mieszkający w Domu Dziecka będą wspierani przez specjalistów współpracujących z PCPR w Wolsztynie.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj