Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym – nabór wniosków 2023

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

kampania społeczna pt.: #RozmawiajReaguj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

„Absolwent z pomysłem na siebie”

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zastała wybrana Pani Jolanta Horowska zamieszkała w Rostarzewie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru (albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru):

Pani Jolanta Horowska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższego stopnia niż wymagane w ogłoszeniu oraz kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku Inspektora w samorządowej jednostce organizacyjnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa stwierdziła, że kandydatka posiada gruntowną wiedzą na temat funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, jako całości oraz wykonywania obowiązków wskazanych w ogłoszeniu. Wiedza i umiejętności jakimi wykazała się Pani Horowska oraz posiadane przez nią doświadczenie zawodowe gwarantują w ocenie komisji konkursowej prawidłowe wykonywanie przez kandydatkę powierzonych obowiązków.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Kompleksowa Rehabilitacja szansą na przekwalifikowanie zawodowe dla osób z powikłaniami cukrzycy


Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj