UWAGA STUDENCI!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, że od dnia 01 września 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Nabór prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną poprzez finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, System Obsługi Wsparcia (SOW).

Zakończenie terminu naboru wniosków na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024 wyznacza się na dzień 10 października br.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • szkole policealnej,
  • kolegium,
  • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
    oraz do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 16.06.2023 r. odbył się Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 👨‍👩‍👧‍👦Wyjątkowy dzień z wyjątkowymi ludźmi ❤️ Udało nam się przygotować wiele atrakcji za co serdecznie dziękujemy Staroście Wolsztyńskiemu Panu Jackowi Skrobiszowi 🙏
Dziękujemy również Panu Jarosławowi Hajt Firmie Nordcom za wsparcie finansowe 🙏🙏Wielkie dzięki dla „Grupy Szopena” za muzykę na żywo oraz możliwość odkrywania nowych talentów 🥁Dziękujemy również : Panu Adamowi Białek za profesjonalne grillowanie 🍣 oraz Panu Adamowi Pacześnemu za przygotowanie konkurencji sportowych 🏐Były atrakcje: zamki dmuchane, maszyny do waty cukrowej i popcornu, brokatowe tatuaże, bańki dmuchane, słodkości, drobne upominki dla rodzin zastępczych , nagrody za udział w konkurencjach, muzyka, rozmowa,
a przede wszystkim byliście WY ❤️ Dziękujemy za Wasze otwarte serca
i zaufanie 💕Dziękujemy Pani Agacie Andrys za przygotowanie
i zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z naszego wydarzenia:https://l.facebook.com/l.php…

Było również stoisko z Punktem Informacyjnym dla osób zainteresowanych tematyką pieczy zastępczej.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym – nabór wniosków 2023

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

kampania społeczna pt.: #RozmawiajReaguj

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

„Absolwent z pomysłem na siebie”

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zastała wybrana Pani Jolanta Horowska zamieszkała w Rostarzewie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru (albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru):

Pani Jolanta Horowska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższego stopnia niż wymagane w ogłoszeniu oraz kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku Inspektora w samorządowej jednostce organizacyjnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa stwierdziła, że kandydatka posiada gruntowną wiedzą na temat funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, jako całości oraz wykonywania obowiązków wskazanych w ogłoszeniu. Wiedza i umiejętności jakimi wykazała się Pani Horowska oraz posiadane przez nią doświadczenie zawodowe gwarantują w ocenie komisji konkursowej prawidłowe wykonywanie przez kandydatkę powierzonych obowiązków.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz