DOM DZIECKA „DROGA” W WOLSZTYNIE

Dom Dziecka "DROGA" w Wolsztynia

W Powiecie Wolsztyńskim znajduje się Dom Dziecka „DROGA”, który jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego.
Placówka istnieje od 15 września 1949 r., kiedy to przebywały tu dzieci kolejarzy osierocone przez wojnę. Wówczas Dom zamieszkiwało około 70 dzieci. Od 01 grudnia 1950 r. placówka otrzymała nazwę „Dom Dziecka PKP” w Wolsztynie. Z dniem 01 września 1997 r. Dom został przejęty przez Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze. Reforma administracyjna kraju spowodowała przejęcie placówki od 01 stycznia 1999 r. przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie.
Obecnie placówka została ograniczona do 30 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia.

Kontakt z placówką :

Dom Dziecka „DROGA”
ul. Marcinkowskiego 6, 64-200 Wolsztyn
tel./fax. (68) 384 35 02