DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom pomocy społecznej  to placówka świadcząca usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Domy, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku
 • osób przewlekle somatycznie chorych
 • osób przewlekle psychicznie chorych
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • osób niepełnosprawnych fizycznie
 • osób uzależnionych od alkoholu

lub prowadzone łącznie dla:

 • osób w podeszłym wieku i chorych przewlekle somatycznie
 • osób chorych przewlekle somatycznie oraz niepełnosprawnych fizycznie
 • osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie
 • osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • dzieci i młodzieży, które nie mają rodziców (albo które mają rodziców, ale rodzice nie mogą opiekować się nimi  z ważnych powodów).

Na terenie Powiatu Wolsztyńskiego prowadzone są dwie  tego typu placówki świadczące usługi całodobowej opieki. Informacje o nich znajdą Państwo w zakładkach.