DRUKI DO POBRANIA

Druki wniosków obowiązujące w 2021 r.


Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową 2020 r.

Obszar A – likwidacja barier transportowych

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu
Wniosek AS A1 (P)
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Klauzula informacyjna
Zaświadczenie lekarskie_A1_A4
A1 – lista załączników

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu
Wniosek AS A2-3 (P)-1
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Klauzula informacyjna
Zaświadczenie lekarskie_A2_A3
A2, A3 – lista załączników

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumaczenia języka migowego
Wniosek AS A2-3 (P)-1
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Klauzula informacyjna
Zaświadczenie lekarskie_A2_A3
A2, A3 – lista załączników

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu
Wniosek AS A4 (P)-1
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Klauzula informacyjna
Zaświadczenie lekarskie_A1_A4
A4 – lista załączników

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych
Wniosek AS B1-3-4 (P)-1
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Klauzula informacyjna
Zaświadczenie lekarskie_B1_B3_B4
B1, B3, B4 – lista załączników

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Wniosek AS B2 (P)-1
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Klauzula informacyjna
B2 – lista załączników

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku
Wniosek AS B1-3-4 (P)-1
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Klauzula informacyjna
Zaświadczenie lekarskie_B1_B3_B4
B1, B3, B4 – lista załączników

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy
Wniosek AS B1-3-4 (P)-1
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Klauzula informacyjna
Zaświadczenie lekarskie_B1_B3_B4
B1, B3, B4 – lista załączników

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
Wniosek AS B5 (P)
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Klauzula informacyjna
B5 – lista załączników

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją umożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
Wniosek AS C1 (P)-1
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Klauzula informacyjna
Zaświadczenie lekarskie_C1
C1 – lista załączników

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
Wniosek AS C2 (P)-1
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Klauzula informacyjna
C2 – lista załączników

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności
Wniosek AS C3 (P)
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Klauzula informacyjna
Oferta specyfikacji i kosztorysu do protezy_C3
C3 – lista załączników

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności
Wniosek AS C4 (P)-1
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Klauzula informacyjna
Oferta specyfikacji i kosztorys naprawy protezy_C4
C4- lista załączników

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania
Wniosek AS C5 (P)-1
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Klauzula informacyjna
Zaświadczenie lekarskie_C5
C5- lista załączników

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
Wniosek AS D (P)
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Klauzula informacyjna
D- lista załączników


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 2020 r.
Wniosek AS MII (P)-2
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Klauzula informacyjna
Zaświadczenie z uczelni_szkoły
D- lista załączników