DRUKI DO POBRANIA

Druki wniosków obowiązujące w 2019 r. 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAKUPU SPRZĘTU LUB WYKONANIA USŁUG Z ZAKRESU LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAKUPU SPRZĘTU LUB WYKONANIA USŁUGI Z ZAKRESU LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAKUPU SPRZĘTU LUB WYKONANIA USŁUG Z ZAKRESU LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

WNIOSEK O UCZESTNICTWO W TURNUSIE REHABILITACYJNYM 2019

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY 2019

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE 2019

WNIOSEK o dofinansowanie z środków PFRON Sportu, Kultury, Rekreacji i Turystyki 2019


Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A – likwidacja barier transportowych

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
A1_Wniosek_ dziecko, podopieczny
A1_Wniosek_osoba dorosła
Załącznik nr 1_oświadczenie o dochodach
Załącznik nr 2a_zaświadczenie lekarskie_oprzyrządowanie samochodu
Załącznik nr 3_oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
A2_Wniosek_osoba dorosła
Załącznik nr 1_oświadczenie o dochodach
Załącznik nr 3_oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
B1_Wniosek – osoba dorosła
B1_Wniosek_ dziecko, podopieczny
Załącznik nr 1_oświadczenie o dochodach
Załącznik nr 2a_zaświadczenie lekarskie_osoba z dysfunkcją kończyn górnych
Załącznik nr 2b_zaświadczenie lekarskie_osoby niedowidzące, niewidome
Załącznik nr 3_oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
B2_Wniosek_osoba dorosła
B2_Wniosek_dziecko, podopieczny
Załącznik nr 1_oświadczenie o dochodach
Załącznik nr 2a_zaświadczenie lekarskie_oprzyrządowanie samochodu
Załącznik nr 2b_zaświadczenie lekarskie_osoby niedowidzące, niewidome
Załącznik nr 3_oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
C2_Wniosek_dziecko, podopieczny
C2_Wniosek_osoba dorosła
Załącznik nr 1_oświadczenie o dochodach
Załącznik nr 2_zaświadczenie lekarskie
Załącznik nr 3_oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
C3_Wniosek_ osoba dorosła
Załącznik nr 1_oświadczenie o dochodach
Załacznik nr 2c_zaświadczenie lekarskie
Załącznik nr 3_oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
specyfikacja C3

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
C4_Wniosek_osoba dorosła
Załącznik nr 1_oświadczenie o dochodach
Załacznik nr 2c_zaświadczenie lekarskie
Załącznik nr 3_oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
specyfikacja C4

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
D_Wniosek_osoba dorosła
Załącznik nr 1_oświadczenie o dochodach
Załącznik nr 3_oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym_2019 r.

Wniosek_Moduł_II
Załącznik_nr_1_oświadczenie_o_dochodach
Załącznik_nr_2_oświadczenie_o_miejscu_zamieszkania
Załącznik_nr_3_zaświadczenie_z_uczelni
Załącznik_nr_4_zaświadczenie_o_zatrudnieniu
Załącznik_nr_5_zaświadczenie-lekarskie
Załącznik_nr_6_oświadczenie_o_korzystaniu_z_tłumacza_migowego
Załącznik_nr_7_klauzula_informacyjna