INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI URZĘDU – TEKST ODCZYTYWANY MASZYNOWO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się przy ulicy Marcinkowskiego 6 w Wolsztynie. Jest otwarte od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15.30. Więcej informacji o jednostce znajdziesz na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zadania jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu:

 1. Pomocy społecznej,
 2. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 3. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie; prowadzenia mieszkania chronionego, treningowego, przeznaczonego dla osób pełnoletnich opuszczających pieczę zastępczą oraz dla osób doznających przemocy w rodzinie,
 4. Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez realizację dofinansowań do między innymi turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych, modernizacji obiektów.
  Dostępność przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami
  Na zewnątrz są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu jest winda. Przy wejściu głównym znajduje się też znacznik Totupoint. Totupoint to urządzenie zawierające informacje głosowe dla osób niewidomych i niedowidzących. Budynek posiada dwa piętra. Biura znajdują się na parterze. W biurze numer 6 na parterze jest pętla indukcyjna. Pętla indukcyjna pomaga lepiej słyszeć osobie z aparatem słuchowym. Osoby niesłyszące mogą skontaktować
  się za pośrednictwem pisma złożonego bezpośrednio w jednostce lub wysłanego pocztą na skrzynkę mailową lub ePUAP. Osoby ze szczególnymi potrzebami są obsługiwane poza kolejnością. W przypadku, jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia w trakcie wizyty w ośrodku np. tłumacza języka migowego, zgłoś taką potrzebę wcześniej za pomocą wskazanych telefonów lub wiadomości e-mail. Pracownicy jednostki zadbają o Twój komfort w trakcie wizyty i szybkie załatwienie sprawy. Do budynku można wejść z psem asystującym.
  Kontakt
  adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ulica Marcinkowskiego 6, 64 – 200 Wolsztyn
  telefon: 683 843 502 lub 661 390 991
  e-mail: pcpr@powiatwolsztyn.pl
  ePUAP: pcprwolsztyn/SkrytkaESP