INFORMATOR POWIATOWY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE