MIESZKANIE WSPOMAGANE – TRENINGOWE

Mieszkanie wspomagane treningowe

Mieszkanie treningowe powstało w ramach   projektu pn. „NOWE HORYZONTY” nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Lokal, który przeszedł gruntowny remont, jest przeznaczony dla
5 osób (przebywających w tym samym czasie). Mieszkanie składa się z trzech pokoi, łazienki, kuchni oraz wspólnej strefy dziennej. Wszystkie pomieszczenia są wyposażone i gotowe na przybycie nowych lokatorów.  Głównym założeniem tej formy wsparcia jest krótkotrwały pobyt osób usamodzielniających się, w czasie którego są samodzielni: uczą się lub chodzą do pracy, samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe. Przez okres pobytu w mieszkaniu młodzież szykuje się do zaistnienia na rynku pracy oraz wynajęcia docelowego mieszkania. Pomocą służy im opiekun. Osoby przebywające w mieszkaniu korzystają z usług wspierających ich aktywność

Regulamin mieszkania treningowego

Wniosek o przyjęcie do mieszkania wspomaganego-treningowego

Osoby, które są zainteresowane tą formą pomocy zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie. Opiekunem mieszkania jest p. Klaudia Nolka – specjalista ds. pracy z rodziną.