O NAS

PCPR Wolsztyn

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie  zostało powołane do funkcjonowania Uchwałą nr IV/17/99 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 5 stycznia 1999 r.

Realizujemy zadania Powiatu Wolsztyńskiego z zakresu:

 • pomocy społecznej,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 • a także inne zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, określone w odrębnych przepisach prawa, w tym zadania zlecone powiatu.

 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie pracują:

 • dyrektor

  Anna Białek

   

  • dział świadczeń oraz księgowość

   

  Gabriela Wacławik – główna księgowa

  Monika Bieszczat

  Monika Bieszczat – insp. ds. świadczeń

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • dział obsługi zadań z zakresu PFRON

   

  Justyna Gessner – inspektor

  Bożena Lisiecka-Abramuk – inspektor

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • zespół do spraw pieczy zastępczej

   

  Magdalena Burzyńska – kierownik zespołu

  Jolanta Horowska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

  Aneta Dolegalska – pracownik socjalny