ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NA TERENIE POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO

STOWARZYSZENIA – KRS