UWAGA STUDENCI !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, iż z dniem dzisiejszym,
tj. 01.09.2017 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Termin składania wniosków  do 10 października 2017 r. 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie
5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn
(pok.15)
Szczegółowe informacje: tel. 68 384 56 12

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w: szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium. Ponadto przewidziane jest udzielenie dofinansowania osobom za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie w zakładce „Druki do pobrania” oraz w siedzibie PCPR w Wolsztynie.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zmiana terminu składania ofert w konkursie na stanowisko dyrektora Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie

Informujemy, że Uchwałą nr 259/2017 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 29.08.2017 r. w sprawie zmiany uchwały 247/2017 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 25.07.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie, Regulaminu Komisji Konkursowej i powołania jej składu wydłużony został termin składania ofert do dnia 29.09.2017 r. (włącznie).


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie przypomina, iż do dnia 30 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I  – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

W ramach ww. Modułu I realizowane będą następujące działania:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5 (pok. 15) oraz na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie   w zakładce: DRUKI DO POBRANIA.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie.

Informacje o konkursie: Uchwała Nr 2472017


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Fundacja „Znajdź Pomoc”

Fundacja „Znajdź Pomoc” prowadzi Ogólnopolski Portalu Wsparcia „ZnajdźPomoc.pl”. Portal ten służy wszystkim osobom (chorym, niepełnosprawnym, znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej) i pozwala na szybkie znalezienie pomocy w konkretnym obszarze.
W związku z powyższym zachęcamy wszystkie osoby będące w kłopotliwej sytuacji do kontaktu z Fundacją.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego życzymy wszystkim rodzinom zastępczym wielu wspaniałych dni wypełnionych pracą z powołaniem płynącym z potrzeby serca.

Zespół ds. pieczy zastępczej


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nowe programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skierowane do pracodawców

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację nowych programów skierowanych do osób niepełnosprawnych i pracodawców tj:
1.”ABSOLWENT”
2. PRACA-INTEGRACJA
3. STABILNE ZATRUDNIENIE

W załączeniu ulotki unformacyjne:

Ulotka informacyjna_ABSOLWENT

Ulotka_informacyjna_PRACA_INTEGRACJA[1]

Ulotka_informacyjna_Stabilne_Zatrudnienie


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Mieszkanie wspomagane – treningowe

Blisko 27 tys. młodych osób, które po osiągnięciu pełnoletniości opuszczają rodzinną bądź instytucjonalną pieczę zastępczą, ma problem z zapewnieniem sobie dachu nad głową. Oczekiwanie na przydział mieszkania socjalnego może trwać nawet kilka lat, a powrót do domów rodzinnych jest często niemożliwy. Większość osób opuszczających instytucje pieczy zastępczej jest w trakcie nauki i zdobywania zawodu, a mimo to musi sama zapewnić sobie mieszkanie oraz środki na jego utrzymanie. Szacuje się, że jeżeli młodzi nie otrzymają w tym momencie wsparcia mieszkaniowego, 90% z nich wróci do środowisk dysfunkcyjnych, a niejeden trafi do schroniska dla bezdomnych. By zapobiec temu zjawisku, stworzyliśmy w Powiecie Wolsztyńskim Mieszkanie Treningowe, które ma stanowić etap przejściowy pomiędzy pobytem w pieczy zastępczej a samodzielnym dorosłym życiem.

Lokal został wyremontowany i wyposażony dzięki funduszom unijnym w ramach projektu „Nowe Horyzonty”. Głównym założeniem tej formy wsparcia jest krótkotrwały pobyt osób usamodzielniających się, w czasie którego są samodzielni: uczą się lub chodzą do pracy, samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe. Przez okres pobytu w mieszkaniu młodzież szykuje się do zaistnienia na rynku pracy oraz wynajęcia docelowego mieszkania. Pomocą będzie im służył opiekun, który jednak nie będzie z nimi mieszkał.

Staraliśmy się tak wyremontować i dostosować pomieszczenia, by były wygodne i spełniały funkcje tymczasowego domu. W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy wsparli nas swoim zaangażowaniem i wieloma godzinami pracy. Adamie, Bartku, Zdziśku, Radku, Waldku, Jarku, Mieczysławie, Marku, Robercie – DZIĘKUJEMY!

Efekty naszej pracy można zobaczyć na poniższych zdjęciach.

PRZED REMONTEM


PO REMONCIE

 


Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Moduł I – rozpoczęcie przyjmowania wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków w ramach Modułu I „Aktywny Samorząd”.

W ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I– likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w 2017 roku realizowane będą następujące działania:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

 

Wnioski przyjmowane są od dnia 15 maja do 30 sierpnia 2017r.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5 (pok. 15) oraz na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie   w zakładce: DRUKI DO POBRANIA


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Otwarcie Mieszkania Wspomaganego – Treningowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jako Lider Projektu pt. „NOWE HORYZONTY” nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 rozpoczyna kolejny rodzaj wsparcia w ramach projektu.

W dniu 10 maja 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie Mieszkania Wspomaganego – Treningowego przeznaczonego dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą. Wśród zaproszonych gości byli: Janusz Frąckowiak – Starosta Wolsztyński, Piotr Krajewski – Wicestarosta, Sylwia Kusior, Barbara Ścigała oraz Beata Wieczorek – kierowniczki Ośrodków Pomocy Społecznej, Elżbieta Matysiak oraz Alicja Nowak – przedstawicielki Stowarzyszenia Lords z Wolsztyna, Katarzyna Lulkiewicz – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie oraz Paweł Dulko – p.o. dyrektora Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie.

Lokal, który przeszedł gruntowny remont, jest przeznaczony dla 5 osób ( przebywających w tym samym czasie). Mieszkanie składa się z trzech pokoi, łazienki, kuchni oraz wspólnej strefy dziennej. Wszystkie pomieszczenia są wyposażone i gotowe na przybycie nowych lokatorów.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj