Ogłoszenie o II konkursie na stanowisko dyrektora Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza II  konkurs na stanowisko dyrektora Domu Dziecka  „DROGA” w Wolsztynie.
Informacja o konkursie dostępna poniżej:

DOC171005-20171005081724


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Spotkanie przy ognisku rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

W dniu 29 września 2017 r. z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie odbyło się ognisko integracyjne. W imprezie uczestniczyły rodziny zastępcze z dziećmi, podopieczni i pracownicy Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie oraz pracownicy działu pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie. Swoją obecnością zaszczycił zebranych Pan Janusz Frąckowiak Starosta Wolsztyński.

Celem zorganizowanego ogniska była nie tylko wspólna zabawa ale przede wszystkim integracji rodzin zastępczych. W trakcie imprezy rodziny mogły porozmawiać o doświadczeniach oraz pochwalić się sukcesami. Także i my mieliśmy okazję spotkać się z rodzicami zastępczymi i ich podopiecznymi w innej sytuacji niż zazwyczaj. Liczymy na kolejne spotkanie.

 


Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Startuje nabór do projektu „Pożyczki na kształcenie”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiony jest przez Ministerstwo Rozwoju pilotaż nowej formy finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych pn. Pożyczki na kształcenia.

Nabór do projektu Pożyczki na kształcenie startuje 18 września br.

Główne założenia projektu:

– Uczestnik projektu, który ma ukończone 18 lat i zdolność do spłaty pożyczki, otrzymuje możliwość sfinansowania dowolnego szkolenia, kursu lub studiów podyplomowych.

– Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących, samozatrudnionych, jak i bezrobotnych.

–  W ramach programu, Uczestnik może otrzymać nieoprocentowaną pożyczkę z możliwością 25 % umorzenia, na dowolną formę kształcenia (wyłączając studnia I, II, i II stopnia).

– Wysokość pożyczki to minimum 600 zł i maksimum 100.000 zł.

– Umowa pożyczki zawierana jest pomiędzy Operatorem a Uczestnikiem, natomiast płatność przekazywana jest przez Operatora bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Uczestnika formy kształcenia.

– Nabór wniosków o udzielenie pożyczki odbywa się za pomocą systemu on – line na stronie www.inwestujwrozwoj.pl

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami projektu na stronie www.inwestujwrozwoj.pl lub poprzez infolinię (22 450 99 15).

W załączeniu ulotki promujące Pożyczki na kształcenia

ulotka_PNK_pracodawcy

ulotka_PNK_pracownicy


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Szkolenie dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie zorganizowało w dniu 8 września 2017 r. szkolenie dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Szkolenie prowadził Pan Tomasz Posłuszny – pedagog, edukator, specjalista i superwizor w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z ramienia Fundacji PCPS – Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej z Wolsztyna, Siedlca oraz Przemętu, Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, kuratorzy reprezentujący Sąd Rejonowy w Wolsztynie oraz funkcjonariusze Policji z terenu Powiatu.

Szkolenie miało charakter warsztatowy i prowadzone było na podstawie studium indywidualnych przypadków.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia strony Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej www.przemoc.edu.pl, gdzie można znaleźć wiele cennych informacji dotyczących problemu przemocy w rodzinie.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Konsultacja – projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2017 – 2027

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu: „Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2017 – 2027” celem zapoznania się i wniesienia ewentualnych uwag.

Uwagi można wnosić za pomocą formularza konsultacji (załącznik poniżej), na adres e – mail: m.burzynska@powiatwolsztyn.pl bądź osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, przy ul. 5 Stycznia 5 (pok. 35). Więcej szczegółów w plikach do pobrania.

Uchwała Strategia

Projekt Strategia

Formularz konsultacji


Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Informacje dla kandydatów na rodziców zastępczych

Informujemy, że w dniu 27 sierpnia 2017 r. zakończyło się szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie w ramach Projektu „Nowe Horyzonty”. W dniu 30 sierpnia 2017 r. rozpoczęło się szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. Działania te  realizują jeden z celów założonych w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej, którym jest rozwój rodzinnej pieczy zastępczej  z uwzględnieniem limitów zawodowych rodzin zastępczych.

Jednocześnie informujemy, że nabór kandydatów  wciąż trwa.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

UWAGA STUDENCI !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, iż z dniem dzisiejszym,
tj. 01.09.2017 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Termin składania wniosków  do 10 października 2017 r. 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie
5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn
(pok.15)
Szczegółowe informacje: tel. 68 384 56 12

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w: szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium. Ponadto przewidziane jest udzielenie dofinansowania osobom za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie w zakładce „Druki do pobrania” oraz w siedzibie PCPR w Wolsztynie.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zmiana terminu składania ofert w konkursie na stanowisko dyrektora Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie

Informujemy, że Uchwałą nr 259/2017 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 29.08.2017 r. w sprawie zmiany uchwały 247/2017 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 25.07.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie, Regulaminu Komisji Konkursowej i powołania jej składu wydłużony został termin składania ofert do dnia 29.09.2017 r. (włącznie).


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie przypomina, iż do dnia 30 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I  – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

W ramach ww. Modułu I realizowane będą następujące działania:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5 (pok. 15) oraz na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie   w zakładce: DRUKI DO POBRANIA.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie.

Informacje o konkursie: Uchwała Nr 2472017


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj