Dzień Pracownika Socjalnego

W dniu 20 listopada 2019 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji pomocy społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
Wśród zaproszonych gości znalazły się : S.  Monika Bielecka – Dyrektor DPS z Wielkiej Wsi, s. Elżbieta Perka – Dyrektor DPS w Wolsztynie, p. Sylwia Kusior – Dyrektor OPS w Wolsztynie, p. Barbara Ścigała – Dyrektor GOPS w Przemęcie, p. Beata Wieczorek – Dyrektor OPS w Siedlcu oraz oczywiście z ramienia gospodarza p. Anna Białek  – Dyrektor PCPR, a także przedstawiciele pracowników tych jednostek.
Starosta Wolsztyński p. Jacek Skrobisz  złożył wszystkim  Paniom życzenia oraz wręczył kwiaty na dowód uznania ich trudnej pracy.
Spotkanie jak zwykle przebiegło w wyśmienitej atmosferze i dało możliwość wymiany doświadczeń  z zakresu szeroko rozumianej pracy socjalnej.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz Wszystkich Pracowników Pomocy Społecznej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wystawa „Oblicza handlu ludźmi”

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie 30 listopada 2019 r. miało miejsce otwarcie wystawy połączonej z prelekcją na temat problemu, jakim jest współcześnie handel ludźmi. Wydarzenie jest elementem kampanii informacyjnej prowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W spotkaniu wzięli udział Starosta Wolsztyński Jacek Skrobisz,  funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej oraz szkół ponadpodstawowych  z terenu Powiatu Wolsztyńskiego, a także kuratorzy z Zespołu Kuratorskiego działającego przy Sądzie Rejonowym  w Wolsztynie.

Wystawa będzie otwarta również dla młodzieży szkolnej do 6 listopada.

 

Handel ludźmi to bardzo poważny i stale narastający problem. Przez wiele lat człowieka traktowano jako towar, więc handel ludźmi traktowano jako coś naturalnego. We współczesnym świecie niewolnictwo nigdzie nie jest akceptowane. Jednak problem handlu ludźmi jako forma przestępczości zorganizowanej wciąż ewaluuje.

Handel  ludźmi  narusza  prawa  człowieka   i  godzi  w podstawowe wartości. Jest to proces etapowy, którego realizacja przebiega na terenie wielu krajów.

Do form handlu ludźmi zaliczamy:

 • handel dziećmi,
 • handel kobietami,
 • pracę przymusową, żebractwo,
 • handel narządami

oblicza_handlu_ludzmi_ prezentacja

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Konkurs plastyczny „Rodzinny portret”

regulamin
Formularz zgłoszeniowy do konkursu plastycznego


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

PROJEKT REHABILITACJI DZIECI Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, że Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO 2014-2020, rozpoczyna realizację projektu pn.:

”Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim” nr projektu RPWP.07.02.02-30-0001/18

 Głównym celem realizacji programu jest poprawa jakości chodu dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa wielkopolskiego, poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji.

Więcej informacji znaleźć można na stronie projektu: http://www.orsk.ump.edu.pl/pl

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

VI WOJEWÓDZKI KABARETON OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOLSZTYN 2019

12 października 2019 roku w Wolsztyńskim Domu Kultury odbył się VI Wojewódzki Kabareton Osób Niepełnosprawnych zorganizowany przez Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wolsztynie. Kabareton przebiegł w wesołej atmosferze oraz dostarczył widzom dużej dawki radości, śmiechu i dobrej zabawy.

Zorganizowanie kabaretonu było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego
i Gminy Wolsztyn oraz firmy Onix. Wśród zaproszonych gości byli  przedstawiciele Starostwa
i Gminy Wolsztyn, Gminy Przemęt, instytucji państwowych, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych.

W imprezie wzięło udział 9 zespołów kabaretowych zajmujących się rehabilitacją zawodową
i społeczną osób niepełnosprawnych:

 1. Grupa teatralna „Razem” z WTZ w Wolsztynie – z kabaretem pt: „PRZYCHODNIA PRZETRWANIA”,
 2. Grupa teatralna „Cztery pory roku” z WTZ w Świebodzinie – z kabaretem pt: „SPORT TO ZDROWIE – NAWET SŁUŻBA CI TO POWIE”,
 3. Grupa teatralna z WTZ w Rakoniewicach – z kabaretem pt.: „PRZYGODY OJCA MATEUSZA”,
 4. Grupa teatralna z WTZ w Miejskiej Górce – z kabaretem pt.: – „KALINA – MALINA”,
 5. Grupa teatralna z WTZ w Grodzisku Wlkp. – z kabaretem pt.: „SPORTY KOBIECE”.
 6. Grupa teatralna z WTZ w Śremie – z kabaretem pt.: „PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO.
 7. Grupa teatralna z WTZ w Grońsku – z kabaretem pt.: „WARSZTATOWY POCIĄG”.
 8. Grupa teatralna z WTZ w Kościanie – z kabaretem pt.: „KONIEC PRZERWY”.
 9. Grupa teatralna z WTZ w Zbąszyniu – z kabaretem pt.: „JEZIORO ŁABĘDZIE”.

 

Celem kabaretonu jak to bywało w poprzednich latach było przybliżenie społeczeństwu środowiska życia osób z niepełnosprawnością oraz pokazanie, że o człowieku nie świadczy jego sprawność czy niepełnosprawność, ale jego wnętrze. Prezentacje dokonań twórczych osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie pokazały, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą do czynnego uczestnictwa w kulturze, podejmowania działań artystycznych i realizacji marzeń twórczych. Podopieczni WTZ pokazali nam, że potrafią żartować, postrzegać świat z dużym poczuciem humoru i przymrużeniem oka.  Po podsumowaniu występów przez Radę Artystyczną każdy zespół teatralny otrzymał pamiątkową statuetkę, dyplom oraz upominki. Nie zabrakło także smacznego poczęstunku.

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Komunikat dla studentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, że wnioski
o dofinansowanie kosztów nauki składane w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” będą przyjmowane w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy „SOW” od dnia 18 września 2019 r. Załączniki do wniosku (oryginały) powinny zostać dostarczone do PCPR we Wolsztynie lub przesłane na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. Marcinkowskiego 6, 64-200 Wolsztyn.
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku wraz
z załącznikami w formie papierowej bez możliwości otrzymania dodatku przeznaczonego dla osób składających wniosek w systemie „SOW”.

SKRÓCONA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU OBSŁUGI WSPARCIA FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON

 1. Zakładanie konta na platformie SOW
 • Należy wejść na stronę https://sow.pfron.org.pl/
 • Należy wybrać opcję „Nie posiadam konta. Zarejestruj się.”
 • Dalej należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie SOW.
 1. Składanie wniosków do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Wolsztynie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II.
 • Po zalogowaniu się do systemu należy z menu po lewej stronie wybrać „Wnioski”, dalej „Nowy wniosek” lub wybrać taką opcję na stronie głównej.
 • Po wybraniu wniosku należy określić miejsce składnia wniosku, tj. województwo wielkopolskie, powiat wolsztyński.
 • Dalej należy wybrać czy wniosek składany jest w swoim imieniu czy w imieniu podopiecznego.
 • Kolejnym krokiem jest wybór programu „Aktywny samorząd”.
 • Na kolejnej stronie należy wybrać nowy wniosek przy nazwie „Modułu II”.
 • W kolejnym etapie należy uzupełnić wszystkie pola dotyczące wniosku oznaczone * (pola wymagane) oraz pozostałe pola, jeżeli dotyczą przedmiotu wniosku. Po wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć u dołu strony przycisk „Zapisz”  lub „Sprawdź i zapisz”.
 • Kolejne części wniosku należy wybierać z menu znajdującego się po lewej części strony (kolejno są to: Dane wnioskodawcy, Niepełnosprawność, Aktywność zawodowa, Korzystanie ze środków PFRON, Informacje dodatkowe, Przedmiot wniosku, Informacje uzupełniające i Załączniki).
 • W przypadku wypełniania zakładki Przedmiot wniosku – Specyfikacja przedmiotu dofinansowania należy wybrać przycisk „Dodaj nową formę kształcenia” (osobno dla każdego z kierunków, na których wnioskodawca pobiera naukę we wnioskowanym semestrze).
 • W zakładce załączniki znajduje się lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku oraz wzory załączników. Należy je pobrać, wypełnić i załączyć w formie skanu do wniosku (w formacie PDF).
 • Po wypełnieniu wszystkich części wniosku, ich zapisaniu i sprawdzeniu oraz dołączeniu wszystkich wymaganych załączników, wniosek można przesłać do PCPR. W tym celu należy wybrać przycisk u dołu strony. Na tym etapie pojawi się okno wyboru metody podpisu wniosku (podpis elektroniczny lub Profil Zaufany), w celu podpisania wniosku należy postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Wszystkie dalsze informacje na temat sposobu rozpatrzenia wniosku przekazywane będą w formie elektronicznej i dostępne po zalogowaniu się na swój profil na portalu SOW.


Szczegółowe informacje na temat systemu SOW dostępne są pod adresem https://portal-sow.pfron.org.pl

    Informacje sposobie zakładania profilu zaufanego dostępne są pod adresem:
  https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym z instrukcją, jak założyć profil zaufany:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Spotkanie informacyjne dotyczące „Świadczenia uzupełniającego 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące „Świadczenia uzupełniającego 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”, które przeprowadzą pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Wolsztynie. Spotkanie odbędzie się w dniu 10.09.2019 r. w godzi. 10.00-12.00 w siedzibie PCPR Wolsztyn, ul. Marcinkowskiego 6.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Dzień rodzicielstwa zastępczego

W dniu 30 sierpnia br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie Dom Dziecka „DROGA” w Wolsztynie zorganizowało Dzień Rodzicielstwa Zastępczego oraz zakończenie lata w którym udział wzięły rodziny zastępcze z terenu Powiatu Wolsztyńskiego wraz z podopiecznymi  oraz wychowankowie Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy rodzinami zastępczymi. Podczas festynu towarzyszyło nam wiele atrakcji między innymi zabawy z animatorem, malowanie twarzy, puszczanie baniek oraz trening piłki nożnej. Odbyły się również konkursy, gdzie każdy z uczestników otrzymał wspaniałe upominki. Każdy z gości mógł poczęstować się kiełbasą z grilla oraz domowymi wypiekami.

W uroczystości wziął udział Starosta Wolsztyński Jacek Skrobisz, który złożył życzenia i podziękowania rodzinom zastępczym za ich pracę i wysiłek włożony w sprawowanie opieki i wychowanie dzieci. Dzieciom przekazał słodki upominek.

Dyrektor oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie serdecznie dziękują za przybycie oraz aktywne uczestnictwo.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Komunikat dla studentów ubiegających się o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach realizacji Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

W związku z przystąpieniem Powiatu Wolsztyńskiego do Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON i jego wdrożeniem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie uprzejmie informuję, że nabór wniosków w ramach realizacji Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” rozpocznie się od dnia
18 września 2019 roku.
System SOW umożliwia osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki PFRON drogą online. Dostęp do danych usług jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. Informacje dotyczące Systemu można uzyskać pod adresem: https://portal-sow.pfron.org.pl
Osoby zainteresowane złożeniem wniosków o uzyskanie dofinansowania do kosztów nauki informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmodyfikował dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.
Wprowadzone modyfikacje obejmują m.in. rozszerzenie możliwości zwiększenia dodatku dla studentów i pozostałych adresatów pomocy w Module II na pokrycie innych kosztów kształcenia  – o 800 zł z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP – i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.

Dokumenty dotyczące programu „Aktywny samorzą”
 https://www.pfron.org.pl/fileadmin/user_upload/zalacznik_do_uchwaly_Zarzadu.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/Aktywny_samorzad/Zasady_oraz_zalaczniki_2019/U-016z6z1_Zalacznik_nr_1_Zasady.docx?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj