OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jako realizator pilotażowego programu „Aktywny samorząd” przypomina, iż do dnia 31 sierpnia 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach Modułu I
W 2021 roku, będą realizowane następujące formy wsparcia:
Moduł I: 
A1  – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu  (dysfunkcja narządu ruchu),
A2   – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu),
A3  – pomoc  w  uzyskaniu  prawa  jazdy   (dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania  z usług tłumacza języka migowego),
A4  – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu  (dysfunkcja narządu słuchu),
B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów  oraz oprogramowania  (znaczny stopień, dysfunkcja obu kończyn górnych lub wzroku),
B2  – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów  oraz oprogramowania (umiarkowany stopień, dysfunkcja wzroku),
B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów  oraz oprogramowania (znaczny lub umiarkowany stopień, dysfunkcja słuchu wraz z trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy),
B5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,
C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu.
Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest złożyć wniosek w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym  Systemie Obsługi Wsparcia  finansowanym  ze środków PFRON, zwanym dalej SOW,  lub w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami, które potwierdzają możliwość uczestnictwa w programie.

Szczegółowe informacje:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie
Marcinkowskiego 6
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 35 02      wew. 12 – Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

„Rodzina to nie krew. To ludzie, którzy cię kochają,  Ludzie, którzy cię wspierają”
Cassandra Clare

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie z okazji przypadającego na dzień 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pragną złożyć wszystkim rodzinom zastępczym wyrazy uznania i szacunku. Pragniemy podziękować Państwu za trud i zaangażowanie w niesieniu pomocy dzieciom, które z różnych powodów straciły możliwość wzrastania we własnych rodzinach. Wyzwanie, które podejmujecie każdego dnia świadczy o Waszej gotowości do poświęceń oraz otwartości na potrzeby dzieci, które przyjęliście pod swój dach, dając im poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, a przede wszystkim miłość. Troszcząc się o swoich wychowanków, przeżywacie razem z nimi chwile radości i smutku,
 a każdy gest ciepłych, rodzicielskich uczuć, pomaga im wejść w dorosłe życie i stać się  mądrym, dobrym i życzliwym człowiekiem.

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, dużo zdrowia i radości na każdy dzień. Niech uśmiech dziecka dodaje sił do podejmowania codziennego wysiłku i wytrwałości  w pełnieniu tej jakże ważnej roli – roli Rodzica Zastępczego.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

04.06.2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie nieczynne

Uprzejmie informujemy, iż dzień 4 czerwca 2021 r. będzie dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie w zamian za dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, który przypada w innym dniu niż niedziela, tj. 1 maja 2021 r. (sobota).

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego

W związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19 (Dz. U. z 2021r. poz. 512 ze zm.), aby turnus rehabilitacyjny mógł się odbyć, Rada Ministrów musi odwiesić zakaz organizowania turnusów rehabilitacyjnych, co oznacza, że otrzymanie przez Państwa informacji o przyznaniu dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym nie jest równoznaczne z dofinansowaniem turnusu w wybranym przez Państwa terminie.

Zgodnie z §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do dnia 5 czerwca 2021 roku ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 poz. 573).

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Kandydaci na rodziny zastępcze poszukiwani

Pragniemy podzielić się treścią listu, który otrzymaliśmy. Cały czas poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a te słowa potwierdzają,że WARTO ❤️ Pamiętajcie Państwo – podejmując tą „misję” nie jesteście sami ❣️Czekamy na Was.„Są dwa rodzaje prawa:prawo państwa, niezbędne, ale jakże niedoskonałe i uniwersalne prawo sumienia, które nakazuje szanować każdą istotęi dzielić z nią to, czego mamy w nadmiarze.”Kierując się tą myślą powinniśmy przemyśleć i zapoznać się z warunkami działania rodzinnej pieczy zastępczej. Sama właśnie zakończyłam proces bycia rodziną zastępczą dla mojego wnuka.Nie jest to łatwe zadanie. Potrzeba z naszej strony wiele cierpliwości, zrozumienia, a najważniejsze to mieć odwagę, aby kierować się w działaniach sercem i intuicją.W staraniach o dobro powierzonego nam dziecka otrzymujemy mocne wsparcie pań – opiekunek z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Centrum to ma swoją siedzibie w budynku Domu Dziecka w Wolsztynie. Dużą pomoc dają spotkania z psychologiem, który wspiera rodziców zastępczych i powierzone im dzieci. Otrzymałam również wsparcie dwóch fundacji, które sfinansowały rok nauki języka angielskiego oraz kurs nauki jazdy.Organizowane spotkania rodziców zastępczych dzięki wymianie doświadczeń i omawianiu problemów naszych dzieci są dużą pomocą w procesie przywracania tym dzieciom wiary w dobro i zaufania do ludzi.Każde dziecko jest inne i wymaga indywidualnego podejścia do jego problemów, ale każde potrzebuje ucha, które wysłucha, ramienia, które przytuli i serca , które zrozumie.Zachęcam Państwa do podjęcia trudu bycia rodziną zastępczą dla dzieci, z którymi okropnie obszedł się los. Jest to trudne, ale po latach sprawia ogromną satysfakcję, kiedy dziecko kończy szkołę, podejmuje pracę i często pozostaje z nami, a w podeszłym wieku niesie nam pomoc i opiekę.Pragnę podziękować Wszystkim, którzy przez wiele lat dawali mi wsparcie i pomoc nawet materialną, szczególnie w momencie kiedy otrzymaliśmy większe mieszkanie. Mamy teraz bardzo dobre warunki mieszkaniowe, co tez ułatwia nam życie.Wszystkim bardzo dziękuję.Wszystkim rodzicom przesyłam pod rozwagę myśl Janusza Korczaka:

„Szanuj mnie, żebym szanował innych,

Wybaczaj, żebym umiał wybaczać.Słuchaj, żebym umiał słuchać.

Nie bij, żebym nie bił.

Nie poniżaj, żebym nie poniżał.

Rozmawiaj ze mną, żebym umiał rozmawiać.

Nie wyśmiewaj.

Nie obrażaj.

Nie lekceważ.

Kochaj mnie, żebym umiał kochać.

Uczę się życia od ciebie.”

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne

Mamy zaszczyt poinformować, że Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO 2014-2020, realizuje projekt pn.:

”Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”

Głównym celem realizacji programu jest poprawa jakości chodu dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa wielkopolskiego, poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji.

W ramach projektu powstaje Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny m.in. zrobotyzowane systemy wykorzystujące wirtualną rzeczywistość, gdzie w ślad za światowymi trendami, stosowane będą nowoczesne metody w rehabilitacji zaburzeń chodu. Projekt jest przeznaczony dla dzieci i młodych dorosłych między 5 a 21 rokiem życia, u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce.

Warunki:
-rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego (MPD),
– wiek 5 – 21 lat,
– pochodzenie z Wielkopolski.
Więcej informacji i szczegółów należy szukać na:
https://liblink.pl/TlxzevqOmf
www.facebook.com/projektMPD
Ortopedyczno – Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
Im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r. n135/147, 61-545 Poznań
tel.61 8310331, 61 8310132, fax.61 8334421
www.orsk.ump.edu.pl
orsk@orsk.ump.edu.pl

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Życzenia

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wielkanocna kartka z Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie

Wychowankowie Domu Dziecka Droga w Wolsztynie zapraszają do udziału w akcji „Wielkanocna kartka z Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie.

Wszystkie kartki wykonali własnoręcznie wkładając w pracę dużo czasu i serca 💕 Teraz chcą się nimi „podzielić” i sprzedać jako cegiełki 🙂 Całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na remont ich pokoi i zakup nowych mebli. Kartek jest naprawdę dużo. Cena minimalna za kartkę 5 zł. Pieniążki wpłacamy na konto zrzutki 🙂 https://zrzutka.pl/9nzeb5

Można również przyjechać do nas i zakupić kartki na miejscu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (511 456 899).

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, że od 1 marca 2021 roku rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd – Moduł I i Moduł II

Informacje dla  wnioskodawców w module I

W 2021 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2021 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2021 r.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Terminy przyjmowania wniosków:

 • od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021
 • od 1 września 2021 r. do 10 października 2021 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj