Dyżur pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, iż w dniu 02 maja 2019 r. tutejsze Centrum przy ul. 5 Stycznia 5 będzie zamknięte. Pracownicy będą pełnić dyżur w Domu Dziecka “DROGA” przy ul. Marcinkowskiego 6, w godz. od 7.30 do 16.30.
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

KIERMASZ WIELKANOCNY

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Bezpłatne szkolenia komputerowe


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, że od 18 marca 2019 roku rozpocznie się nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”- Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski należy składać w terminach:

  • od dnia 18.03.2019 r. do dnia 31.03.2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
  • od dnia 01.09.2019 r. do dnia 10.10.2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

Druk wniosku dostępny będzie w zakładce Druki do pobrania.


Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Program „Absolwent” finansowany ze środków PFRON

Fundacja Podaj Dalej  zaprasza absolwentów szkół wyższych poszukujących pracy, którzy chcą zrealizować swoje plany zawodowe. W Fundacji mogą liczyć na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym, coachem i pośrednikiem pracy. Współpracując z doradcą zawodowym, absolwenci mogą zdobyć dodatkowe umiejętności, otrzymać płatny staż i zatrudnienie. Każdy z absolwentów może skorzystać ze szkolenia dopasowanego do wymogów potencjalnego pracodawcy, wymogów runku pracy czy specyfiki danego zawodu, by zwiększyć swoje szanse i utrzymać się na stanowisku pracy. Absolwenci mający aspiracje by rozpocząć działania na własną rękę i otworzyć własną działalność otrzymają kompleksowe wsparcie przez okres 6 miesięcy a także wsparcie finansowe.

Fundacja rozszerza również swoje działania i uruchomiła bezpłatne konsultacje dla pracodawców, chcących przygotować osoby po studiach do pracy na konkretnym stanowisku pracy, a także dowiedzieć się o możliwościach dofinansowań przy zatrudnianiu pracownika z niepełnosprawnością.

Współpraca będzie miała charakter ciągły wraz z półrocznym wsparciem pracodawcy i pracownika po zatrudnieniu absolwenta.

Godziny spotkań, konsultacji ustalane są indywidualnie, nie będą one kolidowały z obecnymi  działaniami absolwentów, np. studiami, mogą również odbywać się w formie zdalnej.

Osoby chcące rozpocząć własną  działalność, otrzymają wsparcie merytoryczne i finansowe przez okres 6 miesięcy.

Wsparcie dla absolwentów możliwe jest dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON i 1%  Fundacji Podaj Dalej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://podajdalej.org.pl/co-robimy/absolwent-czyli-start-zawodowy-dla-absolwentow-z-niepelnosprawnoscia/

e-mail: absolwent@podajdalej.org.pl

Tel. 63 211 22 19

 

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

1% podatku dla Domu Dziecka DROGA w Wolsztynie


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Połączenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie i Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 roku  Dom Dziecka „DROGA” zostaje połączony z naszą jednostką  na mocy uchwały Rady Powiatu Wolsztyńskiego nr LIII/365/2018 z dnia 19 września 2018 r..

Niniejsza uchwała zmienia funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej w ten sposób, że zgodnie z zapisami w regulaminie organizacyjnym placówka stała się jednym      z wydziałów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie. Połączenie to ma na celu usprawnienie procesu zarządzania i obsługi administracyjnej. Obie jednostki mają  jednego dyrektora, którym została p. Anna Białek.  Decyzja ta jest także efektem wcześniejszych decyzji Rady Powiatu Wolsztyńskiego o zmniejszeniu ilości miejsc w Domu Dziecka „DROGA” z 30 do 14.  Obowiązek dostosowania placówek opiekuńczo-wychowawczych do zapisanego w art. 95 ust. 1 i 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  oznacza między innymi, iż w roku 2021 placówka opiekuńczo-wychowawcza nie może być większa niż dla 14 dzieci     i w jednym budynku nie może mieścić się więcej niż  1 placówka.

Dzięki połączeniu wychowankowie mieszkający w Domu Dziecka będą wspierani przez specjalistów współpracujących z PCPR w Wolsztynie.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCHW

W związku z ogłoszeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie z dnia 29 listopada 2018 r.  o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne – projekty konkursowe  informujemy, iż na otwarty nabór partnerów złożona została jedna oferta.

Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń

ul. Wrocławska 2

67-100 Nowa Sól

Oferta ta spełnia wszystkie kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne.
W związku z powyższym, w wyniku przeprowadzonego postępowania do projektu realizowanego w partnerstwie wybrane zostało Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń, ul. Wrocławska 2  67-100 Nowa Sól.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Godziny pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie w Wigilię i Sylwestra

Uprzejmie informuję, iż:

Dnia 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie będzie czynne od 8:00 do 12:00.

Dnia 31 grudnia 2018 r. (Sylwester) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie będzie czynne od 8:00 do 16:00.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie zorganizowali 14 grudnia 2018 r. coroczne Spotkanie Mikołajkowe, w którym wzięły udział rodziny zastępcze z podopiecznymi oraz wychowankowie Domu Dziecka DROGA w Wolsztynie z wychowawcami.
Dzięki wspaniałej hojności sponsorów mogliśmy zapewnić uczestnikom zabawę w Centrum rozrywki Fala Park, gdzie dzieci i młodzież mogli skorzystać z sali zabaw, ścianki wspinaczkowej lub zagrać w kręgle.  Oczywiście zawitał do nas Mikołaj z drobnymi upominkami dla dzieci, a rodzice zastępczy otrzymali drzewka świąteczne  ufundowane przez Starostę Wolsztyńskiego.
Wspólnie odśpiewaliśmy kolędy przy znakomitym akompaniamencie Pana Mariusza i Pani Alicji.
Spotkanie było też okazją do podsumowania konkursu plastycznego „Moje rodzinne miejsce” pod patronatem Starosty Wolsztyńskiego. Pani Anna Białek wręczyła dyplomy i nagrody zwycięzcom w trzech kategoriach: klas I-III, IV- VI oraz VII-VIII.
Wszystkim uczestnikom jeszcze raz dziękujemy za przybycie i stworzenie niezapomnianej atmosfery.
Dziękujemy także sponsorom za przekazane środki finansowe. Dzięki otrzymanym funduszom mogliśmy nie tylko zorganizować spotkanie, ale także planujemy wyjazd do kina dla naszych podopiecznych.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj