„Aktywny samorząd” w 2022 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku, umożliwiający kontunuowanie programu (do pobrania w zakładce Pomoc osobom niepełnosprawnym – „Aktywny samorząd”).

W 2022 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2022 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2022 r.

Szczegółowe informację: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Przekaż 1% podatku na rzecz wychowanków Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

BAZA TELEADRESOWA INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wnioski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, iż od 1 stycznia 2022 r. można złożyć wnioski ze środków PFRON w ramach:

 • dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
 • dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych za pośrednictwem:
  1. platformy e-PUAP,
 • 2. Systemu Obsługi Wsparcia – SOW
  Szczegółowe informacje: https://portalsow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

3. w siedzibie PCPR w Wolsztynie, ul. Marcinkowskiego 6,

Wniosek można pobrać ze strony http://pcpr.powiatwolsztyn.pl/ –
w zakładce druki do pobrania.

Więcej informacji możesz uzyskać pod numerami telefonów:

68 384 35 02 wew. 12 lub 669 096 701

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

W dniu 31 grudnia 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie czynne do godz. 13:00.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „Rodzina ma moc”

Miło nam poinformować, że podsumowaliśmy konkurs plastyczny „Rodzina ma moc”, który ogłosiliśmy miesiąc temu.

07 grudnia 2021 roku spotkało się jury w składzie:

Anna Białek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

Agata Andrys – pracownik Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Klaudia Nolka – kierownik zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie.

Panie dokonujące oceny prac miały trudne zadanie, gdyż prace były  piękne i oryginalne.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy wygranych.

Pragniemy podziękować Szkolą Podstawowym w: Buczu, Kaszczorze, Mochach, Starkowie, Obrze, Chobienicach oraz Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie których uczniowie dostarczyli prace.

I miejsce kategoria I – III Dominik Machowiak
Wyróżnienie kategoria I – II Aleksandra Litkowska
Wyróżnienie kategoria I – III Wojciech Frąckowiak
I miejsce kategoria IV – VI Paulina Popiół
Wyróżnienie kategoria klas IV – VI Julia Janczewska
I miejsce kategoria VII VIII Amelia Golińska
Wyróżnienie kategoria klas VII – VIII Jakub Przybyła
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Akcja Ubrania do podarowania na Święta

Informujemy, iz nasza placówka opiekuńczo-wychowawcza została zakwalifikowana do akcji „Ubrania do podarowania na Święta” zorganizowanej przez markę Reporter Young.

Na czym polega akcja Ubrania do podarowania na Święta? Przy okazji kupowania prezentów świątecznych i mikołajkowych, klienci marki mogą dokupić dodatkową rzecz z oferty Reporter Young i wrzuć do specjalnego pudła prezentowego. Tuż przed świętami wszystkie prezenty zostaną zgromadzone w centrali firmy, gdzie będą już czekały nowe, ciepłe ubrania, tym razem przygotowane przez Reporter Young. Wszystkie prezenty dotrą do Domów Dziecka tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.

Jak można przyłączyć się do akcji? Wystarczy odwiedzić jeden ze sklepów stacjonarnych Reporter Young lub wejść na stronę www.reporteryoung.pl, dodać dodatkowy produkt do swojego koszyka, a w uwagach wpisać informację, który z zakupionych produktów przekazujemy na szczytny cel. Akcja zbierania prezentów potrwa do 12 grudnia.  

Reporter Young to polska marka odzieżowa dla nastolatków, która oferuje rozmiary od 134 do 182. Na rynku istnieje od blisko 25 lat. Dzięki różnorodnym i nowoczesnym projektom, każdy nastolatek odnajdzie w kolekcjach marki coś dla siebie.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

1% podatku

W końcu dotarły do nas wspaniałe informacje!

W ramach 1% podatku za 2020 rok subkonto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie w Fundacji Sedeka zasiliło ponad 19 tysięcy złotych!

Serdecznie dziękują wszystkim osobom, które przekazały 1% podatku na rzecz naszego Domu.

Wszystkie środki zostaną przeznaczone na wyjazdy, zajęcia dodatkowe oraz zakup sprzętu sportowego dla naszych wychowanków!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

KONKURS PLASTYCZNY RODZINA MA MOC

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj