Mieszkanie wspomagane – treningowe

Blisko 27 tys. młodych osób, które po osiągnięciu pełnoletniości opuszczają rodzinną bądź instytucjonalną pieczę zastępczą, ma problem z zapewnieniem sobie dachu nad głową. Oczekiwanie na przydział mieszkania socjalnego może trwać nawet kilka lat, a powrót do domów rodzinnych jest często niemożliwy. Większość osób opuszczających instytucje pieczy zastępczej jest w trakcie nauki i zdobywania zawodu, a mimo to musi sama zapewnić sobie mieszkanie oraz środki na jego utrzymanie. Szacuje się, że jeżeli młodzi nie otrzymają w tym momencie wsparcia mieszkaniowego, 90% z nich wróci do środowisk dysfunkcyjnych, a niejeden trafi do schroniska dla bezdomnych. By zapobiec temu zjawisku, stworzyliśmy w Powiecie Wolsztyńskim Mieszkanie Treningowe, które ma stanowić etap przejściowy pomiędzy pobytem w pieczy zastępczej a samodzielnym dorosłym życiem.

Lokal został wyremontowany i wyposażony dzięki funduszom unijnym w ramach projektu „Nowe Horyzonty”. Głównym założeniem tej formy wsparcia jest krótkotrwały pobyt osób usamodzielniających się, w czasie którego są samodzielni: uczą się lub chodzą do pracy, samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe. Przez okres pobytu w mieszkaniu młodzież szykuje się do zaistnienia na rynku pracy oraz wynajęcia docelowego mieszkania. Pomocą będzie im służył opiekun, który jednak nie będzie z nimi mieszkał.

Staraliśmy się tak wyremontować i dostosować pomieszczenia, by były wygodne i spełniały funkcje tymczasowego domu. W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy wsparli nas swoim zaangażowaniem i wieloma godzinami pracy. Adamie, Bartku, Zdziśku, Radku, Waldku, Jarku, Mieczysławie, Marku, Robercie – DZIĘKUJEMY!

Efekty naszej pracy można zobaczyć na poniższych zdjęciach.

PRZED REMONTEM


PO REMONCIE

 


Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Moduł I – rozpoczęcie przyjmowania wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków w ramach Modułu I „Aktywny Samorząd”.

W ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I– likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w 2017 roku realizowane będą następujące działania:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

 

Wnioski przyjmowane są od dnia 15 maja do 30 sierpnia 2017r.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5 (pok. 15) oraz na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie   w zakładce: DRUKI DO POBRANIA


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Otwarcie Mieszkania Wspomaganego – Treningowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jako Lider Projektu pt. „NOWE HORYZONTY” nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 rozpoczyna kolejny rodzaj wsparcia w ramach projektu.

W dniu 10 maja 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie Mieszkania Wspomaganego – Treningowego przeznaczonego dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą. Wśród zaproszonych gości byli: Janusz Frąckowiak – Starosta Wolsztyński, Piotr Krajewski – Wicestarosta, Sylwia Kusior, Barbara Ścigała oraz Beata Wieczorek – kierowniczki Ośrodków Pomocy Społecznej, Elżbieta Matysiak oraz Alicja Nowak – przedstawicielki Stowarzyszenia Lords z Wolsztyna, Katarzyna Lulkiewicz – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie oraz Paweł Dulko – p.o. dyrektora Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie.

Lokal, który przeszedł gruntowny remont, jest przeznaczony dla 5 osób ( przebywających w tym samym czasie). Mieszkanie składa się z trzech pokoi, łazienki, kuchni oraz wspólnej strefy dziennej. Wszystkie pomieszczenia są wyposażone i gotowe na przybycie nowych lokatorów.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Spotkanie informacyjne pt. „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji w projektach EFS na lata 2014 – 2020”

W dniu 27.04.2017 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie odbyło się spotkanie informacyjne pt. „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji w projektach EFS na lata 2014 – 2020”, przeprowadzone przez pracownika Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, partnerzy Projektu „NOWE HORYZONTY” oraz przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie.


Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Uwaga – 2 maja 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie będzie nieczynne

W dniu 2 maja br. (wtorek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie będzie nieczynne. Jednocześnie informujemy, iż w dniu 13 maja br. (sobota) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie czynne w godzinach  7.30 – 15.30.
Poniżej treść zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie z dnia 14.04.2017 r.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Życzenia


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

„AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie przypomina, że w dniu     30.03.2017 r. mija termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu “AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wolsztynie, ul. 5-go Stycznia 5 (pok. nr 15) lub na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIA.


Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wyjazd do Wilcza w ramach Projektu „NOWE HORYZONTY”

W dniach od 28.01. do 03.02.2017 r. oraz od 04.02. do 10.02.2017 r. odbyły się wyjazdowe warsztaty psychologiczne, dla rodzin biorących udział w Projekcie „NOWE HORYZONTY” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W wyjeździe uczestniczyły rodziny zastępcze, dzieci i młodzież umieszczona w pieczy zastępczej oraz rodziny z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Udział wzięło 28 rodzin, co łącznie daje liczbę 96 osób. Miejscem działań projektowych był Pensjonat „SIODŁO” w Wilczu.

Wyjazd połączony z warsztatami psychologicznymi miał na celu pracę rodziców i dzieci nad rozwiązaniem problemów pojawiających się w rodzinie. Zajęcia odbywały się w trzech grupach wiekowych: dorośli, młodzież 12 – 18, dzieci 6 – 11.

Psychologowie prowadzący warsztaty wykorzystali Metodę Resilience, która bazuje na zasobach osobowościowych poszczególnych członków rodziny.

Celem zajęć było wzmocnienie odporności na kryzysy i problemy pojawiające się w rodzinie. Wyjazd był doskonałą sposobnością na oderwanie się od codziennego życia, pozwoliło także na pełne skupienie się na pracy nad problemami rodzinnymi.

Specjaliści prowadzący zajęcia towarzyszyli uczestnikom 24h/dobę, co umożliwiło im dokonanie istotnych obserwacji, na podstawie których mogli przeanalizować problemy występujące w poszczególnych rodzinach.


Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Spotkanie szkoleniowe Program Erasmus

Stowarzyszenie „Jeden Świat” oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wraz z partnerami spotkania, tj. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz PFRON oddział w Poznaniu, zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, placówek oświatowych oraz przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się młodzieżą i edukacją pozaformalną z terenu województwa wielkopolskiego na konferencję promującą i informującą nt. Programu Erasmus+ MŁODZIEŻ.

Szczegółowe informacje:

Zaproszenie_szkolenie E+Młodzież


Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, że od dnia 01 marca 2017 roku rozpoczął się nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski należy składać w terminach :

– od dnia 01.03.2017 r. do dnia 30.03.2017 r. (dla wniosków dotyczących roku
akademickiego 2016/2017),

– od dnia 01.09.2017 r. do dnia 10.10.2017 r. (dla wniosków dotyczących roku
akademickiego 2017/2018).

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wolsztynie, ul. 5-go Stycznia 5 (pok. nr 15) lub na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIA.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj