Zaproszenie do udziału w badaniu PFRON

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem. 

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

Poniżej przesyłam link do ankiety. Link jest uniwersalny, będzie działać zarówno po wysłaniu mailem, zamieszczeniu na stronie internetowej czy też w mediach społecznościowych.

https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 19 sierpnia 2022 r.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

ZMIANA NUMERU TELEFONU WOLSZTYŃSKIEGO PUNKTU ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Program „Pomoc Obywatelom Ukrainy z Niepełnosprawnością”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu I programu pod nazwą „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Kto może skorzystać z pomocy
Możesz skorzystać z pomocy, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy z niepełnosprawnością i spełniasz łącznie następujące warunki:
a) Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
b) posiadasz dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku wystarczy oświadczenie, że go posiadasz. Dotyczy to także dzieci, w tym przypadku wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Na co jest pomoc finansowa
Pomoc finansowa osobom z niepełnosprawnością z Ukrainy udzielana jest w formie świadczenia na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Co to są wyroby medyczne
Wyroby medyczne to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny.

Czy wyroby medyczne są refundowane
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyznaje prawo do refundacji zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, jakie przysługują osobom ubezpieczonym.
Osobom uprawnionym przysługuje więc refundacja wyrobów medycznych, na które zlecenie wystawi lekarz lub inne osoby uprawnione.

Jak otrzymać zlecenie na wyroby medyczne
Zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, ale też pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lub inne osoby uprawnione.

Jaki jest okres ważności zlecenia
Zlecenia na wyroby medyczne mogą być wystawiane maksymalnie na 12 miesięcy.
Niektóre wyroby, jak np. pieluchomajtki, przysługują comiesięcznie. Zlecenia na nie mogą być wystawione na dłużej niż jeden miesiąc. Możesz je kupić w częściach – do wyczerpania limitu ze zlecenia lub w całości (dotyczy wyrobów typu cewniki, pieluchomajtki, itp.).

Kto potwierdza zlecenia na wyroby medyczne
Zlecenie może potwierdzić:
•lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia zlecenia,
•dowolny oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), jeśli lekarz nie może tego zrobić.
Jeśli na zleceniu, które dostałeś, jest kod kreskowy – możesz od razu udać się do punktu, gdzie chcesz kupić lub naprawić wyrób medyczny. Jeżeli na zleceniu nie ma kodu kreskowego – musisz potwierdzić to zlecenie w wojewódzkim oddziale NFZ.

Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich NFZ znajdziesz tu:

www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz

Gdzie kupić wyroby medyczne
Wyroby medyczne kupisz w punktach, które mają umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia
w wyroby medyczne. Są to najczęściej sklepy medyczne lub apteki. Nie obowiązuje rejonizacja, to Ty decydujesz, gdzie zrobisz zakupy. Jeśli podzielisz zlecenie na części, to każdą część musisz zrealizować w punkcie, w którym zostawisz zlecenie.
Produkty mogą różnić się ceną i jakością. Możesz wybrać wyrób droższy niż limit refundacji i dopłacić różnicę między ceną brutto wyrobu a kwotą refundacji. Każdy punkt, który ma umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne, musi mieć przynajmniej jeden produkt w grupie w cenie limitu.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać pomoc ze środków PFRON – świadczenie w Module I programu
Jeśli masz fakturę na wyrób (zakup lub naprawę) i musiałeś dopłacić do limitu ceny, możesz zwrócić się o pomoc finansową – do kwoty udziału własnego w limicie.

Jaki dokument powinieneś posiadać
Musisz mieć dokument finansowy – fakturę, na podstawie której pieniądze zostaną przekazane do sklepu lub Tobie – w formie gotówki lub przelewu na rachunek bankowy.

ULOTKA INFORMACYJNA:

Wniosek w języku ukraińskim:

Szczegółowe informacje:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu/procedury-realizacji-modulu-i/
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie z okazji przypadającego na dzień 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pragną złożyć wszystkim rodzinom zastępczym wyrazy uznania i szacunku.
Pragniemy podziękować Państwu za trud i zaangażowanie w niesieniu pomocy dzieciom, które z różnych powodów straciły możliwość wzrastania we własnych rodzinach.
Wyzwanie, które podejmujecie każdego dnia świadczy o Waszej gotowości do poświęceń oraz otwartości na potrzeby dzieci, które przyjęliście pod swój dach, dając im poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, a przede wszystkim miłość.
Troszcząc się o swoich wychowanków, przeżywacie razem z nimi chwile radości i smutku, a każdy gest ciepłych, rodzicielskich uczuć, pomaga im wejść w dorosłe życie i stać się mądrym, dobrym i życzliwym człowiekiem.
Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, dużo zdrowia
i radości na każdy dzień. Niech uśmiech dziecka dodaje sił do podejmowania codziennego wysiłku i wytrwałości w pełnieniu tej jakże ważnej roli – roli Rodzica Zastępczego.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 27 maja br. odbył się Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Celem wydarzenia było spotkanie rodzin zastępczych z Powiatu Wolsztyńskiego oraz promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. W uroczystości wziął udział Starosta Wolsztyński Jacek Skrobisz, który złożył życzenia i podziękowania rodzinom zastępczym za ich pracę i wysiłek włożony w sprawowanie opieki i wychowanie dzieci.
Dla najmłodszych było wiele atrakcji: zamki dmuchane, malowanie twarzy, bańki mydlane, tatuaże, zabawy sportowe z nagrodami, wata cukrowa oraz wiele słodkości. Rodzicom zastępczym wręczono symboliczne drzewko z życzeniami. Każdy z gości mógł poczęstować się kiełbasą z grilla oraz domowymi wypiekami. Czas umilał zespół muzyczny Grupa Szopena, dzięki, której podopieczni mogli spróbować swoich sił grając na perkusji.

Dyrektor oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie serdecznie dziękują za przybycie oraz aktywne uczestnictwo.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Ankieta stworzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie mająca na celu uzyskanie opinii mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego na temat rodzinnej pieczy zastępczej.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIrTxELrf_1eQJ2jcfitEmxWE3UVdO8etR1mOF77P4Q3gU1w/viewform?fbclid=IwAR0vOO5A2IULaCtmIOLAE7wQpqvVvRxsQ3NrlddJR66RfjHit_ErhE4-yBw

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

29.04.2022 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wolsztynie odbyło się szkolenie dla rodziców zastępczych o tematyce „Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie, tolerancji i akceptacji”. Prowadzącym szkolenie była psycholog pracująca w tut. Centrum.

Po szkoleniu odbyła się grupa wsparcia dla rodziców zastępczych. Grupa wsparcia ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy rodzinami zastępczymi z terenu Powiatu Wolsztyńskiego. Grupa wsparcia może również zapewnić opiekunom zastępczym dodatkowe informacyjne oraz pomoc w radzeniu sobie z trudnościami, z jakimi spotykają się w ramach pełnionej funkcji.

Szkolenia oraz grupy wsparcia mają charakter cykliczny, odbywają się średnio co miesiąc w godzinach popołudniowych. Z uwagi na obostrzenia i pandemię COVID-19 poprzednie spotkania odbywały się ONLINE.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj