Spotkanie informacyjne dotyczące „Świadczenia uzupełniającego 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące „Świadczenia uzupełniającego 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”, które przeprowadzą pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Wolsztynie. Spotkanie odbędzie się w dniu 10.09.2019 r. w godzi. 10.00-12.00 w siedzibie PCPR Wolsztyn, ul. Marcinkowskiego 6.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Dzień rodzicielstwa zastępczego

W dniu 30 sierpnia br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie Dom Dziecka „DROGA” w Wolsztynie zorganizowało Dzień Rodzicielstwa Zastępczego oraz zakończenie lata w którym udział wzięły rodziny zastępcze z terenu Powiatu Wolsztyńskiego wraz z podopiecznymi  oraz wychowankowie Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy rodzinami zastępczymi. Podczas festynu towarzyszyło nam wiele atrakcji między innymi zabawy z animatorem, malowanie twarzy, puszczanie baniek oraz trening piłki nożnej. Odbyły się również konkursy, gdzie każdy z uczestników otrzymał wspaniałe upominki. Każdy z gości mógł poczęstować się kiełbasą z grilla oraz domowymi wypiekami.

W uroczystości wziął udział Starosta Wolsztyński Jacek Skrobisz, który złożył życzenia i podziękowania rodzinom zastępczym za ich pracę i wysiłek włożony w sprawowanie opieki i wychowanie dzieci. Dzieciom przekazał słodki upominek.

Dyrektor oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie serdecznie dziękują za przybycie oraz aktywne uczestnictwo.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Komunikat dla studentów ubiegających się o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach realizacji Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

W związku z przystąpieniem Powiatu Wolsztyńskiego do Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON i jego wdrożeniem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie uprzejmie informuję, że nabór wniosków w ramach realizacji Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” rozpocznie się od dnia
18 września 2019 roku.
System SOW umożliwia osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki PFRON drogą online. Dostęp do danych usług jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. Informacje dotyczące Systemu można uzyskać pod adresem: https://portal-sow.pfron.org.pl
Osoby zainteresowane złożeniem wniosków o uzyskanie dofinansowania do kosztów nauki informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmodyfikował dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.
Wprowadzone modyfikacje obejmują m.in. rozszerzenie możliwości zwiększenia dodatku dla studentów i pozostałych adresatów pomocy w Module II na pokrycie innych kosztów kształcenia  – o 800 zł z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP – i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.

Dokumenty dotyczące programu „Aktywny samorzą”
 https://www.pfron.org.pl/fileadmin/user_upload/zalacznik_do_uchwaly_Zarzadu.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/Aktywny_samorzad/Zasady_oraz_zalaczniki_2019/U-016z6z1_Zalacznik_nr_1_Zasady.docx?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Dary od sponsorów

Dzięki hojnym darczyńcom możemy wspomóc rodziny zastępcze z terenu Powiatu Wolsztyńskiego  przekazując im środki czystości.
Spokrewnione rodziny zastępcze  wychowujące trójkę i więcej dzieci  oraz rodzina zastępcza zawodowa  otrzymały także  artykuły szkolne dla swoich podopiecznych z okazji zbliżającego się początku roku szkolnego.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie  informuję, że do realizacji w bieżącym roku został przyjęty Obszar C Zadanie 1 pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Odbiorcą pomocy w obszarze C, zadanie 1 jest osoba posiadająca :

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Wszelkie zmiany dotyczące Kierunków działań i warunki brzegowych(…) w 2019 dostępne będą na stronie Funduszu: www.pfron.org.pl.

kierunki działań AS 2019

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Finał programu „Pomoc na start”

W dniu 19 lipca 2019 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie  miało miejsce spotkanie Pana Zenona Wiśniewskiego Dyrektora 1 Oddziału PKO Banku Polskiego w Wolsztynie z  usamodzielnionymi wychowankami pieczy zastępczej, którzy złożyli wnioski na wyprawki  do Fundacji PKO Banku Polskiego w ramach projektu „Pomoc na start”. W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Wolsztyński Mariusz Silski.

„Pomaganie przez zbliżanie”  to akcja, w której uczestniczyli Klienci PKO Banku Polskiego używający aplikacji mobilnej  IKO. Za każdą płatność zbliżeniową z IKO Bank  przekazywał 0.50 zł na cel akcji.  W wymiarze finansowym przełożyło się to na kwotę pół miliona złotych. Z tych środków, w ramach programu „Pomoc na start” zostały zakupione wyprawki dopasowane do indywidualnych potrzeb wnioskodawców. obejmują one m.in. sprzed AGD, podstawowe wyposażenie lub remont mieszkania czy pokrycie kosztów kursów podnoszących kwalifikacje.

W Powiecie Wolsztyńskim  ze wsparcia skorzystało 5 osób, dla których ta pomoc realnie przełożyła się na  wynajęcie  i urządzenie swojego pierwszego samodzielnego mieszkania.

Dziękujemy  szczególnie pracownikom PKO Banku Polskiego za współpracę z naszą jednostką oraz za pracę przy tak potrzebnej akcji wspierania młodych ludzi.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nabór wniosków w ramach realizacji Modułu I pilotażowego programu Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków dotyczących Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Wnioski należy składać do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR w Wolsztynie przy ul. Marcinkowskiego 6 wejście od ul. Mickiewicza oraz na stronie pcpr.powiatwolsztyn.pl w zakładce Druki do pobrania.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nowa siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, że z dniem      6 czerwca 2019 r. zmieniliśmy siedzibę jednostki, która znajduje się teraz przy                    ul. Marcinkowskiego 6 (budynek Domu Dziecka „DROGA”), wejście od ul. Mickiewicza.

  Nastąpiła także zmiana numerów telefonów:

biuro nr wewnętrzny
fax  

 

 

68 384 35 02

11
PFRON 12
piecza zastępcza 13
księgowość 14
kadry 15
dyrektor 16
inspektor ds. świadczeń 17
dom dziecka grupa 22

Numery telefonów komórkowych pozostają bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zmiana siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, że z dniem 10 czerwca 2019 r. zmieniamy siedzibę jednostki, która będzie się teraz znajdować przy ul. Marcinkowskiego 6 (budynek Domu Dziecka „DROGA”), wejście od ul. Mickiewicza.

Jednocześnie informujemy, że w dniach 4 – 7 czerwca ze względu na czynności związane ze zmianą siedziby mogą wystąpić trudności związane z obsługą petentów oraz uzyskaniem informacji drogą telefoniczną. Za utrudnienia przepraszamy.


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Dyżur pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, iż w dniu 02 maja 2019 r. tutejsze Centrum przy ul. 5 Stycznia 5 będzie zamknięte. Pracownicy będą pełnić dyżur w Domu Dziecka “DROGA” przy ul. Marcinkowskiego 6, w godz. od 7.30 do 16.30.
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj