UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA

Zarządzenia 2024

Zarządzenie Dyrektora w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski POiŚP

Zarządzenie Dyrektora w sprawie powołąnia Zespołu opiniującego wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Zarzadzenie-Dyrektora-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-przyznawania-dofinansowania-ze-srodko-PFRON-tyrnusy-rehabilitacyjne

Zarzadzenie-Dyrektora-w-sprawie-powoania-Zespolu-opiniujacego-wnioski-o-dofinansowanie-ze-srodko-PFRON-do-turnusow-rehabilitacyjnych

Zarządzenia 2021

Zarządzenie DYREKTORA kryteria przyznawania przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 2021


Zarządzenie DYREKTORAszczegółowe kryteria przyznawania Turnusy Rehabilitacyjne 2021

Zarządzenia 2020

Szczegółowe kryteria przyznawania dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się


Szczegółowe kryteria przyznawania dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych


Szczegółowe kryteria przyznawania dofinansowania ze środków PFRON w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zarządzenia 2019

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku indywidualnymi potrzebami osób niepełnospawnych

Zarządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiat Wolsztyńskiego w roku 2019.

Zarządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania dofinansowania ze srodków PFRON do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2019

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych

Zarządzenie w sprawie „Szczegółowych kryteriów przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych


Zarządzenia 2018

Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie z dnia 03.04.2018 r.
w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w 2018 r. dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie (Plik pdf do pobrania) Zarządzenie nr 7 2018 Dyrektora PCPR w Wolsztynie z dnia 03.04.2018 r.


Uchwała Nr 299/2018 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 18.01.2018 r.
w sprawie „Zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych z terenu Powiatu Wolsztyńskiego” (Plik pdf do pobrania) Uchwała Nr 299 2018 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 18.01.2018 r.


Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie z dnia 19.01.2018 r.
w sprawie: Szczegółowych kryteriów przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych z terenu Powiatu Wolsztyńskiego w 2018 roku. (Plik pdf do pobrania) Zarządzenie nr 1 2018 Dyrektora PCPR w Wolsztynie z dnia 19.01.2018 r.


Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie z dnia 05.02.2018 r.
w sprawie: powołania Zespołu opiniującego wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (Plik pdf do pobrania) Zarządzenie Nr 4 2018 Dyrektora PCPR w Wolsztynie z dnia 05.02.2018 r.


Uchwała nr 298/2018 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 18.01.2018 r.
w sprawie „Zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wolsztyńskiego” (Plik pdf do pobrania) Uchwała nr 298 2018 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 18.01.2018 r.


Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie z dnia 19.01.2018 r.
w sprawie: „Szczegółowych kryteriów przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wolsztyńskiego w 2018 roku”(Plik pdf do pobrania) Zarządzenie nr 3 Dyrektora PCPR w Wolsztynie z dnia 19.01.2018 r.


Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie z dnia 05.02.2018 r.
w sprawie: powołania Zespołu opiniującego wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (Plik pdf do pobrania Zarządzenie Nr 6 2018 Dyrektora PCPR w Wolsztynie z dnia 05.02.2018 r.)


Uchwała Nr 297/2018 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 18.01.2018 r.
w sprawie „Zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wolsztyńskiego” (Plik pdf do pobrania)Uchwała Nr 297 2018 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 18.01.2018 r.


Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie z dnia 19.01.2018 r.
w sprawie: „Szczegółowych kryteriów przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wolsztyńskiego w roku 2018” (Plik pdf do pobrania) Zarządzenie nr 2 2018 Dyrektora PCPR z dnia 19.01.2018 r.


Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie z dnia 05.02.2018 r.
w sprawie: powołania Zespołu opiniującego wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (Plik pdf do poprania) Zarządzenie Nr 5 2018 Dyrektora PCPR w Wolsztynie z dnia 05.02.2018 r.