UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA

ZARZĄDZENIA DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOLSZTYNIE

Zarządzenie w sprawie „szczegółowych kryteriów przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wolsztyńskiego w roku 2017”.

Zarządzenie dyrektora PCPR w Wolsztynie

Zarządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania dofinansowania – turnusy rehabilitacyjne

Zarządzenie Szczegółowe kryteria sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze

Zarządzenie 7 2017 w sprawie Szczegółowych kryteriów przyznawania dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych technicznych i w komunikowaniu się

załączniki do Zarządzenia 7 2017 w sprawie Szczegolowych kryteriow przyznawania dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się