POLECANE STRONY INTERNETOWE

powiat wolsztynskiStarostwo Powiatowe w Wolsztynie www.powiatwolsztyn.pl

 

gprzemetGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie www.przemet.ops.org.pl

 

opswOśrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie www.ops.wolsztyn.pl

 

gsiedlec

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu www.siedlec.pl

 

policjaw

Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie www.wolsztyn.policja.gov.pl

 

kopd1

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu www.kopd.poznan.pl

 

rpd

Rzecznik Praw Dziecka www.brpd.gov.pl

 

bprdon

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
www.niepelnosprawni.gov.pl

pfron

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
www.pfron.org.pl

 

mrpips

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

mz

Ministerstwo Zdrowia www.mz.gov.pl

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ www.niebieskalinia.pl