SPOTKANIA INTEGRACYJNE

W dniu 16 grudnia 2016 r. odbyło sie Spotkanie Mikołajkowe dla wychowanków  przebywających w pieczy zastępczej. Było to kolejne spotkanie dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wolsztyńskiego oraz Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie.

Spotkanie odbyło się w Centrum Rekreacji Fala Park w Wolsztynie, gdzie wychowankowie spotkali się z Mikołajem, który wręczył im upominki. Ponadto dzieci i młodzież mieli okazję skorzystać z takich form rozrywki, jak sala zabaw, ściana do wspinaczki praz bowling.

Spotkanie było też okazją do spotkania dla rodziców zastępczych, którzy na co dzień wkładają tak wiele trudu i pracy w opiekę i wychowanie dzieci.

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie. Cieszymy się, że mmogliśmy spędzić z Wami więcej czasu, w mniej formalny sposób.

Dziękujemy także sponsorom, dzięki którym mogliśmy zorganizować to spotkanie.

img_2821 img_2826 img_2827 img_2830 img_2831 img_2838 img_2845 img_2846 img_2849 img_2873 img_2896