SPOTKANIA INTEGRACYJNE

Spotkanie przy ognisku rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

W dniu 29 września 2017 r. z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie odbyło się ognisko integracyjne. W imprezie uczestniczyły rodziny zastępcze z dziećmi, podopieczni i pracownicy Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie oraz pracownicy działu pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie. Swoją obecnością zaszczycił zebranych Pan Janusz Frąckowiak Starosta Wolsztyński.

Celem zorganizowanego ogniska była nie tylko wspólna zabawa ale przede wszystkim integracja rodzin zastępczych. W trakcie imprezy rodziny mogły porozmawiać o doświadczeniach oraz pochwalić się sukcesami. Także i my mieliśmy okazję spotkać się z rodzicami zastępczymi i ich podopiecznymi w innej sytuacji niż zazwyczaj. Liczymy na kolejne takie spotkanie.

  


W dniu 16 grudnia 2016 r. odbyło się Spotkanie Mikołajkowe dla wychowanków  przebywających w pieczy zastępczej. Było to kolejne spotkanie dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wolsztyńskiego oraz Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie.

Spotkanie odbyło się w Centrum Rekreacji Fala Park w Wolsztynie, gdzie wychowankowie spotkali się z Mikołajem, który wręczył im upominki. Ponadto dzieci i młodzież mieli okazję skorzystać z takich form rozrywki, jak sala zabaw, ściana do wspinaczki praz bowling.

Spotkanie było też okazją do spotkania dla rodziców zastępczych, którzy na co dzień wkładają tak wiele trudu i pracy w opiekę i wychowanie dzieci.

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie. Cieszymy się, że mmogliśmy spędzić z Wami więcej czasu, w mniej formalny sposób.

Dziękujemy także sponsorom, dzięki którym mogliśmy zorganizować to spotkanie.

img_2821 img_2826 img_2827 img_2830 img_2831 img_2838 img_2845 img_2846 img_2849 img_2873 img_2896