ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy, montażu z konfiguracją, przeniesieniem wszystkich programów, podłączeniem do systemu serwera oraz urządzenia do przechowywania danych.

Szczegóły zapytania ofertowego dostępne są poniżej:

Zapytanie ofertowe


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Zapytanie ofertowe dotyczące   pełnienia funkcji  inspektora nadzoru budowlanego w celu realizacji zadania ze środków PFRON pn: „Likwidacja barier architektonicznych i technicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Wolsztyńskiego”

zapytanie ofertowe 3 2017

informacja o wyborze