Konsultacje Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2024 – 2030

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2024-2030″.

Osoby zainteresowane prosimy o opinie i wnioski dotyczące projektu programu drogą telefoniczną pod 661 390 991 lub mailową pcpr@powiatwolsztyn.pl  do dnia 22.01.2024r.

Poniżej przedstawiamy projekt programu

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Rusza projekt „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuję, iż od 01.01.2024 r. pracownicy rozpoczynają realizację projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”.

Projekt jest finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cel Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 566 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 9 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 90 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Grupa docelowa:

 • dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,
 • usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,
 • podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w projekcie:

 • diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,
 • działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,
 • działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,
 • usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,
 • wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Efekty projektu:

 • wzmocnienie rozwoju  psychologiczno-społecznego dla 566 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,
 • poprawa funkcjonowania 48 rodzin zastępczych,
 • objęcie wsparciem 90 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,
 • rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej,

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):

14 996 567,91 zł

Kwota dofinansowania UE:

10 497 597,53 zł

Partner wiodący:

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy:

 • Powiat Gostyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
 • Powiat Grodziski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.
 • Powiat Kościański/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
 • Powiat Leszczyński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie
 • Powiat Międzychodzki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie
 • Powiat Nowotomyski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu
 • Powiat Rawicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu
 • Powiat Wolsztyński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie
 • Miasto Leszno/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

KONTAKT w sprawie projektu:

Anna Białek – 661 390 991

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Podziel się tym co masz – podaruj dom”.

Miło nam poinformować, że podsumowaliśmy konkurs plastyczny pt. „Podziel się tym co masz – podaruj dom”, który ogłosiliśmy w miesiącu październiku. W tym roku do konkursu wpłynęły 92 prace spełniające wymagania regulaminu.

W dniu 01 grudnia 2023 roku spotkało się jury w składzie:

Anna Białek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

Violetta Perz – nauczyciel

Kinga Dechnik – pracownik Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Magdalena Kotlarska – pracownik administracji w Powiatowym Centrum  Pomocy Rodzinie

Jury dokonujące oceny prac miało trudne zadanie, gdyż prace były wyjątkowe, ciekawe, piękne i oryginalne.

Pragniemy podziękować Szkołą Podstawowym w: Obrze, Chobienicach, Buczu, Siedlcu, Kębłowie, Tuchorzy, Szkole Podstawowej nr 5 w Wolsztynie, Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie, Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie, Niepublicznej Szkole Podstawowej BLOOM w Wolsztynie.

Poniżej przedstawiamy prace nagrodzone i wyróżnione:

Kategoria I – uczniowie klas I-III

I miejsce kategoria I – Jakub Majorczyk kl. I, Szkoła Podstawowa w Buczu

Wyróżniono prace następujących autorów:

Nina Nowak – kl. I, Szkoła Podstawowa w Buczu

Miłosz Stachowiak – kl. III, Szkoła Podstawowa w Kębłowie

Agata Niemyt – kl. III, Szkoła Podstawowa nr. 3 w Wolsztynie

Kategoria II – uczniowie klas IV-VI

I miejsce kategoria II – Olga Janek kl. IV, Szkoła Podstawowa nr. 3 w Wolsztynie

Wyróżniono prace następujących autorów:

Zuzanna Kowalska – kl. VI, Szkoła Podstawowa nr. 3 w Wolsztynie

Martyna Lewandowska – kl. IV, Szkoła Podstawowa w Chobienicach

Kategoria III – uczniowie klas VII – VIII

I miejsce kategoria III – Paulina Popiół kl. VIII, Szkoła Podstawowa w Chobienicach

Wyróżniono następującą pracę:

Julia Janczewska – kl. VIII, Szkoła Podstawowa w Chobienicach

Bardzo serdecznie dziękujemy za liczny udział w konkursie. Składamy serdeczne podziękowania osobom zaangażowanym w przygotowanie tak pięknych prac a szczególne gratulacje składamy wygranym. 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

5 stycznia 2024 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 stycznia 2024 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie będzie nieczynne.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Szkolenie „Zapobieganie przemocy seksualnej w rodzinie”

01.12.2023 r. tut. Centrum przy współpracy ze Stowarzyszeniem Lords zorganizowało szkolenie dla instytucji pomocowych z terenu Powiatu Wolsztyńskiego. Tematem szkolenia było „Zapobieganie przemocy seksualnej w rodzinie.” W spotkaniu brało udział łącznie 35 osób, przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie oraz w Siedlcu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, Posterunków Policji w Siedlcu i w Przemęcie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, Domu Dziecka „DROGA”. Szkolenie było prowadzone przez Panią Psycholog, Seksuolog Agnieszkę Świątek- Harm.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział ,prowadzącej za rzetelną wiedzę, którą będziemy wykorzystywać w swojej pracy zawodowej❤Stowarzyszeniu Lords za perfekcyjne przygotowanie szkolenia oraz Staroście Wolsztyńskiemu za udostępnienie sali sesyjnej.🙏

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego.
W Naszym Powiecie już dziś świętowaliśmy ten dzień.
Nie bez powodu mówi się, iż jest to Święto osób o wielkim sercu, którzy swoje zawodowe życie uczynili misją pomocy osobom potrzebującymi, będącymi w trudnej sytuacji życiowe i z niepełnosprawnościami.
Dziękujemy Panu Staroście Jackowi Skrobiszowi za objęcie Honorowym Patronatem Naszego Święta, obecność oraz piękne życzenia🙏
Wszystkim dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i mile spędzony czas ❤

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Poradnia Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Wolsztynie

zdjecie1.jpg
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

KONKURS „Podziel się tym co masz – podaruj dom”

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz