Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie z okazji przypadającego na dzień 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pragną złożyć wszystkim rodzinom zastępczym wyrazy uznania i szacunku.
Pragniemy podziękować Państwu za trud i zaangażowanie w niesieniu pomocy dzieciom, które z różnych powodów straciły możliwość wzrastania we własnych rodzinach.
Wyzwanie, które podejmujecie każdego dnia świadczy o Waszej gotowości do poświęceń oraz otwartości na potrzeby dzieci, które przyjęliście pod swój dach, dając im poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, a przede wszystkim miłość.
Troszcząc się o swoich wychowanków, przeżywacie razem z nimi chwile radości i smutku, a każdy gest ciepłych, rodzicielskich uczuć, pomaga im wejść w dorosłe życie i stać się mądrym, dobrym i życzliwym człowiekiem.
Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, dużo zdrowia
i radości na każdy dzień. Niech uśmiech dziecka dodaje sił do podejmowania codziennego wysiłku i wytrwałości w pełnieniu tej jakże ważnej roli – roli Rodzica Zastępczego.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 27 maja br. odbył się Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Celem wydarzenia było spotkanie rodzin zastępczych z Powiatu Wolsztyńskiego oraz promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. W uroczystości wziął udział Starosta Wolsztyński Jacek Skrobisz, który złożył życzenia i podziękowania rodzinom zastępczym za ich pracę i wysiłek włożony w sprawowanie opieki i wychowanie dzieci.
Dla najmłodszych było wiele atrakcji: zamki dmuchane, malowanie twarzy, bańki mydlane, tatuaże, zabawy sportowe z nagrodami, wata cukrowa oraz wiele słodkości. Rodzicom zastępczym wręczono symboliczne drzewko z życzeniami. Każdy z gości mógł poczęstować się kiełbasą z grilla oraz domowymi wypiekami. Czas umilał zespół muzyczny Grupa Szopena, dzięki, której podopieczni mogli spróbować swoich sił grając na perkusji.

Dyrektor oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie serdecznie dziękują za przybycie oraz aktywne uczestnictwo.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Ankieta stworzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie mająca na celu uzyskanie opinii mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego na temat rodzinnej pieczy zastępczej.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIrTxELrf_1eQJ2jcfitEmxWE3UVdO8etR1mOF77P4Q3gU1w/viewform?fbclid=IwAR0vOO5A2IULaCtmIOLAE7wQpqvVvRxsQ3NrlddJR66RfjHit_ErhE4-yBw

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

29.04.2022 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wolsztynie odbyło się szkolenie dla rodziców zastępczych o tematyce „Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie, tolerancji i akceptacji”. Prowadzącym szkolenie była psycholog pracująca w tut. Centrum.

Po szkoleniu odbyła się grupa wsparcia dla rodziców zastępczych. Grupa wsparcia ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy rodzinami zastępczymi z terenu Powiatu Wolsztyńskiego. Grupa wsparcia może również zapewnić opiekunom zastępczym dodatkowe informacyjne oraz pomoc w radzeniu sobie z trudnościami, z jakimi spotykają się w ramach pełnionej funkcji.

Szkolenia oraz grupy wsparcia mają charakter cykliczny, odbywają się średnio co miesiąc w godzinach popołudniowych. Z uwagi na obostrzenia i pandemię COVID-19 poprzednie spotkania odbywały się ONLINE.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Akademia Rozwoju

#Akademia Rozwoju to najnowszy Program społeczno-rozwojowy #FundacjaPFR skierowany do kobiet. Program zakłada wsparcie edukacyjne mieszkanek mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich. Jego nadrzędnym celem jest umożliwienie rozwoju zawodowego kobiet i wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy. Wszystkie działania przewidziane w Programie są bezpłatne. Program składa się z serii warsztatów online, konsultacji z trenerami, spotkań z ekspertami. Dzięki udziałowi w Programie każda uczestniczka będzie miała szansę:- uzyskać nowe cenne umiejętności,- przetestować swoją wiedzę podczas praktycznych warsztatów,- poznać ekspertki mi.in. z obszaru rekrutacji,- zdobyć motywację do tworzenia własnych projektów społecznych i biznesowych. Informacje o Programie Akademia Rozwoju oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie:www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju. Zapraszamy do udziału w Programie Akademia Rozwoju! Program powstał dzięki wsparciu organizacji Googe.org Partnerami Programu są Centralny Dom Technologii CDT, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Her impact, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Mamo Pracuj, PFR Innowacje, #WomenInAIPoland, #EvaluationForGovernmentOrganizations Patronat Honorowy nad Programem objęło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Partnerem medialnym Programu jest Polska Press Grupa#kompetencje#przyszłość#rozwój#biznes#wsparcie#kobiety#przedsiębiorczość#ProgramSpołeczoRozwojowy#szkolenia#edukacja#edtech#CDT

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Życzenia

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

W kolejce po miłość…

Nadal poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze! 👨‍👩‍👧‍👧Aktualnie na terenu Powiatu Wolsztyńskiego funkcjonują 32 fantastyczne rodziny zastępcze w których przebywa 57 dzieci. Niestety to wciąż zbyt mało.💔

Jeśli zastanawiacie się Państwo czy jesteście gotowi podjąć to wyzwanie to chętnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości i odpowiemy na Państwa pytania! Prosimy o kontakt telefoniczny – 68 384 35 02 wew. 13, 693 992 320 osobisty w siedzibie tut. Centrum – ul. Marcinkowskiego 6, Wolsztyn bądź mailowy: k.nolka@powiatwolsztyn.pl

⛔️Często wśród społeczeństwa pokutuje mit, że wyłącznie małżeństwo ma szansę zostać rodziną zastępcza – to nie jest prawda! osoby samotne również mogą pełnić funkcję rodzica zastępczego.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW, WNIOSKODAWCÓW W MODULE II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, że od dnia 01 marca 2022 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki.
Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/).

Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym adresowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym /wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2022 r.

Termin przyjmowania wniosków:

 • od dnia 01 marca do dnia 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),
 • od dnia 01 września do dnia 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2022 roku.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  • do 1.000 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  • do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż czesne) kosztów kształcenia

Dodatek (1.000 lub 1.500 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

1)  700 zł – w przypadkach, które określi realizator programu;

2)  500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

3)  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

4)  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);

5)  200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

6)  300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

7)  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

8)  800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);

9)  500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe, ale jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Przekazanie przyznanych środków finansowych

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku (1.000 lub 1.500 zł ze zwiększeniami)  jest uzależniona od poziomu i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

 • do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 • do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Warunki zmniejszenia dofinansowania

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni (co najmniej 15% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, na drugim i kolejnych kierunkach – rzeczywisty udział własny wyniesie 65%).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki dopuszczalności pomocy w formie dofinansowania kosztów nauki zawarte są w ust. 19 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2022 r. Prosimy zapoznać się z nimi przed złożeniem wniosku.

Dodatkowo, przypominamy:

 • W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są doktorantami szkoły doktorskiej lub uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje wyłącznie samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania nie może być wyższa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj