Dyżur pedagoga w ramach  Punktu Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego w dniu 08.02.2018 r. został odwołany.