Otwarcie Mieszkania Wspomaganego – Treningowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jako Lider Projektu pt. „NOWE HORYZONTY” nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 rozpoczyna kolejny rodzaj wsparcia w ramach projektu.

W dniu 10 maja 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie Mieszkania Wspomaganego – Treningowego przeznaczonego dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą. Wśród zaproszonych gości byli: Janusz Frąckowiak – Starosta Wolsztyński, Piotr Krajewski – Wicestarosta, Sylwia Kusior, Barbara Ścigała oraz Beata Wieczorek – kierowniczki Ośrodków Pomocy Społecznej, Elżbieta Matysiak oraz Alicja Nowak – przedstawicielki Stowarzyszenia Lords z Wolsztyna, Katarzyna Lulkiewicz – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie oraz Paweł Dulko – p.o. dyrektora Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie.

Lokal, który przeszedł gruntowny remont, jest przeznaczony dla 5 osób ( przebywających w tym samym czasie). Mieszkanie składa się z trzech pokoi, łazienki, kuchni oraz wspólnej strefy dziennej. Wszystkie pomieszczenia są wyposażone i gotowe na przybycie nowych lokatorów.


 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.