INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCHW

W związku z ogłoszeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie z dnia 29 listopada 2018 r.  o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne – projekty konkursowe  informujemy, iż na otwarty nabór partnerów złożona została jedna oferta.

Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń

ul. Wrocławska 2

67-100 Nowa Sól

Oferta ta spełnia wszystkie kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne.
W związku z powyższym, w wyniku przeprowadzonego postępowania do projektu realizowanego w partnerstwie wybrane zostało Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń, ul. Wrocławska 2  67-100 Nowa Sól.


 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.