Komunikat dla studentów ubiegających się o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach realizacji Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

W związku z przystąpieniem Powiatu Wolsztyńskiego do Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON i jego wdrożeniem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie uprzejmie informuję, że nabór wniosków w ramach realizacji Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” rozpocznie się od dnia
18 września 2019 roku.
System SOW umożliwia osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki PFRON drogą online. Dostęp do danych usług jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. Informacje dotyczące Systemu można uzyskać pod adresem: https://portal-sow.pfron.org.pl
Osoby zainteresowane złożeniem wniosków o uzyskanie dofinansowania do kosztów nauki informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmodyfikował dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.
Wprowadzone modyfikacje obejmują m.in. rozszerzenie możliwości zwiększenia dodatku dla studentów i pozostałych adresatów pomocy w Module II na pokrycie innych kosztów kształcenia  – o 800 zł z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP – i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.

Dokumenty dotyczące programu „Aktywny samorzą”
 https://www.pfron.org.pl/fileadmin/user_upload/zalacznik_do_uchwaly_Zarzadu.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/Aktywny_samorzad/Zasady_oraz_zalaczniki_2019/U-016z6z1_Zalacznik_nr_1_Zasady.docx?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download


 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.