Nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jako realizator pilotażowego programu „Aktywny samorząd” przypomina, iż do dnia 31 sierpnia 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach Modułu I
W 2021 roku, będą realizowane następujące formy wsparcia:
Moduł I: 
A1  – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu  (dysfunkcja narządu ruchu),
A2   – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu),
A3  – pomoc  w  uzyskaniu  prawa  jazdy   (dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania  z usług tłumacza języka migowego),
A4  – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu  (dysfunkcja narządu słuchu),
B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów  oraz oprogramowania  (znaczny stopień, dysfunkcja obu kończyn górnych lub wzroku),
B2  – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów  oraz oprogramowania (umiarkowany stopień, dysfunkcja wzroku),
B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów  oraz oprogramowania (znaczny lub umiarkowany stopień, dysfunkcja słuchu wraz z trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy),
B5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,
C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu.
Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest złożyć wniosek w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym  Systemie Obsługi Wsparcia  finansowanym  ze środków PFRON, zwanym dalej SOW,  lub w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami, które potwierdzają możliwość uczestnictwa w programie.

Szczegółowe informacje:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie
Marcinkowskiego 6
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 35 02      wew. 12 – Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.