Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Marcinkowskiego 6
64-200 Wolsztyn

Wolsztyn, 05.10.2021r.

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zastała wybrana Pani Klaudia Nolka zamieszkała w Grodzisku Wlkp.
Uzasadnienie dokonanego wyboru (albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru):
Pani Klaudia Nolka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wymagane wykształcenie oraz kilkuletnie doświadczenie w pracy w Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa stwierdziła, że kandydatka posiada gruntowną wiedzą na temat funkcjonowania Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, ale również Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, jako całości. Wiedza i umiejętności jakimi wykazała się Pani Nolka oraz sprecyzowana wizją funkcjonowania Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej gwarantują w ocenie komisji konkursowej prawidłowe wykonywanie przez kandydatkę powierzonych obowiązków.

Anna Białek
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.