UWAGA STUDENCI!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, że od dnia 01 września 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Nabór prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną poprzez finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, System Obsługi Wsparcia (SOW).

Zakończenie terminu naboru wniosków na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024 wyznacza się na dzień 10 października br.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • szkole policealnej,
  • kolegium,
  • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
    oraz do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.