Kandydaci na rodzinę zastępczą poszukiwani

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Bezpłatne wsparcie psychologiczne

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

W dniu 31.12.2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czynne będzie do godz. 13.00

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Życzenia

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

24 grudnia nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. (czwartek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie będzie nieczynne.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Przewodnik po dostępnych formach wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego

Zachęcamy do zapoznania się z II Wydaniem „Kryzysownika” – wojewódzkiego przewodnika po dostępnych formach wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, uzupełnionego o elementy psychoprofilaktyczne – czyli umiejętności, które pozwalają zadbać o własną kondycję psychiczną. W Kryzysowniku znajdują się również niezbędne informacje związane z korzystaniem z pomocy specjalistów: psychologa, psychoterapeuty oraz psychiatry.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wydłużenie terminu na składanie wniosków i realizację Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie uprzejmie informuję, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Do 16 listopada 2020 r. został wydłużony termin składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu III.

Wydłużony został okres na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy. Osoby, które otrzymały wcześniej dofinansowanie, mogą ubiegać się ponownie o przyznanie pomocy za kolejne 2 miesiące (październik i listopad).

Szczegóły na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/pfron-wydluza-terminy-na-skladanie-wnioskow-i-realizacje-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi-w-module-iii/

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Ogranicz do minimum wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem i jego dynamicznym wzrostem na terenie powiatu wolsztyńskiego  znacznie ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwienia spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wolsztynie.

Kontakt z pracownikami w pierwszej kolejności telefoniczny (68) 384 35 02 i e-mailowy:

Dyrektor: 661 390 991,  pcpr@powiatwolsztyn.pl , (68) 384 35 02 w.16

Dział obsługi osób niepełnosprawnych: 669 096 701  lub (68) 384 35 02 w.12

Zespół pieczy zastępczej: (68) 384 35 02 w.13

Pisma/wnioski proszę dostarczać pocztą tradycyjną, na e-maila: pcpr@powiatwolsztyn.pl lub pozostawić w specjalnej skrzynce wystawionej przed drzwiami PCPR.

Wizyta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie  tylko
w uzasadnionych przypadkach z zachowaniem środków ostrożności tj. maseczka, rękawiczki jednorazowe oraz zachowanie 2 m odstępu – przez cały okres wizyty należy pozostawać w maseczce
i rękawiczkach. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników PCPR proszę w pierwszej kolejności ustalić poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy, czy wizyta jest konieczna, a jeśli tak, jakie dokumenty powinni Państwo mieć ze sobą.

Przypominamy, że osoby niepełnosprawne mają możliwość załatwienia wszystkich spraw związanych z dofinansowaniem ze środków PFRON przez Internet za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Wnioski o dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można składać elektronicznie. Składając wniosek w SOW osoba niepełnosprawna oszczędza czas i może to zrobić bez wychodzenia z domu, bez zbędnych kolejek i bez straty czasu. Należy tylko pamiętać, by założyć Profil Zaufany na platformie ePUAP.

Jest to wyjątkowa sytuacja, podyktowana  maksymalną ochroną  zdrowia zarówno naszych  interesantów, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, a także wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Bardzo proszę o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wydłużenie naboru wniosków w ramach Modułu III i IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Uprzejmie informuję, że Zarządu PFRON dokonał zmiany w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących w Module III oraz Module IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

wydłużenia do dnia 15 października 2020 r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinasowanie w ramach modułu III (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.),

wydłużenia do dnia 2 listopada 2020 r. terminu składania przez realizatorów programu do PFRON zapotrzebowań na środki w ramach modułu III (dotychczas obowiązywał termin 15 września 2020 r.),

wydłużenia do dnia 2 listopada 2020 r. terminu składania przez samorządy do PFRON wniosków o przyznanie refundacji w ramach modułu IV (dotychczas obowiązywał termin 15 września 2020 r.).

Konsekwencją wydłużenia terminu na składanie wniosków jest zmiana kryterium stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 roku), możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Wprowadzenie ww. zmian stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez samorządy powiatowe, które są realizatorami Modułu III programu, a także adresatami Modułu IV przedmiotowego programu. Realizatorzy programu, wskazywali, że dopuszczenie w drugiej połowie lipca bieżącego roku nowych adresatów do programu, a także chęć wprowadzenia do systemu SOW wniosków złożonych papierowo, powoduje konieczność wydłużenia terminu na składanie wniosków do powiatów przez osoby niepełnosprawne oraz odpowiednio zapotrzebowań powiatów na środki finansowe do Oddziałów PFRON.

W związku z podjętą w dniu 3 września 2020 roku uchwałą Zarządu PFRON uaktualniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie w ramach modułu III programu. Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone na poprzednich wersjach formularzy zachowują ważność.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Powiat Wolsztyński otrzymał 112.078,32 zł dofinansowania w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania, dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej w naszym powiecie (otrzymają 30 zestawów komputerowych, trzy telewizory, tablicę interaktywną i ekran projekcyjny.

Zakupiono również środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekcyjne), a także dwa zestawy mebli pokojowych jako wyposażenia miejsc ewentualnej kwarantanny.

Pomocom zostały objęte 33 rodziny zastępcze oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza Dom Dziecka „DROGA”.

W dniu 28.08.2020r. pan Starosta Jacek Skrobisz przekazał sprzęt na ręce Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie -pani Anny Bialek.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj