DOM DZIECKA „DROGA” W WOLSZTYNIE

Świąteczna akcja Wielkanocna kartka z Domu Dziecka „DROGA”

Wychowankowie Domu Dziecka Droga w Wolsztynie zapraszają do udziału w akcji „Wielkanocna kartka z Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie.

Wszystkie kartki wykonali własnoręcznie wkładając w pracę dużo czasu i serca 💕 Teraz chcą się nimi „podzielić” i sprzedać jako cegiełki 🙂 Całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na remont ich pokoi i zakup nowych mebli. Kartek jest naprawdę dużo. Cena minimalna za kartkę 5 zł. Pieniążki wpłacamy na konto zrzutki  https://zrzutka.pl/9nzeb5

Można również przyjechać do nas i zakupić kartki na miejscu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pedagog Adam Pacześny 609 195 222 lub dyrektor Anna Białek 661 390 991.

Na terenie Powiatu Wolsztyńskiego znajduje się Dom Dziecka „DROGA”, który jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego.

Dom Dziecka w obecnym kształcie powstał w wyniku połączenia Państwowego Domu Dziecka w Gościeszynie oraz Domu Dziecka PKP w Wolsztynie. Na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych wraz z reformą samorządową państwa  zreformowany  został  system  pieczy  zastępczej. Obie placówki przeszły z resortu oświaty do resortu opieki społecznej,  a ich prowadzenie z dniem 1 stycznia 1999r. powierzono samorządom powiatów,  w  imieniu  których  zadania te  realizują Powiatowe Centra Pomocy  Rodzinie.  W 2004 roku nastąpiło połączenie obu placówek w Dom Dziecka ,,DROGA”.

Kolejne rozporządzenia resortu opieki określały standardy  opiekuńcze i lokalowe w domach dziecka, a ponadto:

 • od 2011 roku w placówce nie może przebywać więcej niż 30 dzieci
 • od 2015 roku w placówce nie powinny znajdować się dzieci poniżej siódmego roku życia , a od 2019 roku poniżej 10 lat
 • od 2021 roku w placówce nie powinno być więcej niż 14 podopiecznych.

W związku ze zbyt wysokimi kosztami prowadzenia placówki dla 30, a następnie tylko 14 wychowanków w zabytkowym pałacu w 2011 roku został zamknięty oddział w Gościeszynie.

 

Państwowy Dom Dziecka w Gościeszynie

Państwowy Dom Dziecka w Gościeszynie mieścił się w dziewiętnastowiecznym pałacu, należącym do rodziny Kurnatowskich. Najpierw dotknęły go zniszczenia wojenne, kradzieże, dewastacja, potem nacjonalizacja. W latach 1958-1960 dokonano adaptacji pałacu na potrzeby placówki m. in. wykonano ściany działowe, żeby zwiększyć liczbę pokoi dla wychowanków. Dom rozpoczął działalność 1 lipca 1961 roku. Początkowo przebywało w niej ponad 100 dzieci. Rok po adaptacji budynku na dom dziecka przystąpiono do organizowania boiska do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej. Uporządkowano park, założono trawniki. W 1972 roku nastąpiło uroczyste otwarcie pawilonu w byłej stajni z salą gimnastyczną, salą do zajęć praktycznych oraz pomieszczeniami dydaktycznymi. W 1975 roku został oddany do użytku basen kąpielowy, kort tenisowy, a także plac zabaw. Odrestaurowano ponadto część elewacji. Wyremontowano salę do zajęć sportowych i terapeutycznych. Dom Dziecka w Gościeszynie do czasu zamknięcia zapewnił opiekę ponad 1000 wychowanków.

Dyrektorzy Państwowego Domu Dziecka w Gościeszynie:

 • Janusz Bochniak 1961- 1968
 • Kazimierz Piosik 1968- 1991
 • Roman Jagaciak 1991 -1997
 • Władysław Tomiak 1997 -2001
 • Wojciech Kowalczyk 2001 -2014

Dom Dziecka w Wolsztynie

Placówka istnieje od 15 września 1949 r.. Przebywały tu dzieci kolejarzy osierocone przez wojnę. Wówczas Dom zamieszkiwało około 70 dzieci. Od 01 grudnia 1950 r. placówka otrzymała nazwę „Dom Dziecka PKP” w Wolsztynie.

Z dniem 01 września 1997 r. Dom został przejęty przez Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze. Reforma administracyjna kraju spowodowała przejęcie placówki od 01 stycznia 1999 r. przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie. Do czasu połączenia się z Domem Dziecka w Gościeszynie przez placówkę przewinęło się ponad 400 dzieci.

Dyrektorzy Domu Dziecka w Wolsztynie:

 • Maria Kusiak 1949-1950
 • Gabriela Nowakowska 1950 – 1972
 • Krystyna Kamecka 1972 – 1978
 • Barbara Musiał – Pietrusewicz 1978 – 1983
 • Urszula Bujakiewicz 1983 – 1991
 • Przemysław Ptaszyk 1991 – 2004
 • Wojciech Kowalczyk 2004 – 2014
 • Janusz Polkowski 2014 – 2017
 • Paweł Dulko 2017 – 2018
 • Anna Białek 2019 do dziś

Od 1 stycznia 2019 roku Dom Dziecka „DROGA” działa w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie. Obecnie placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczona jest dla dzieci powyżej 10 roku życia, może w niej przebywać 14 dzieci.

Kontakt z placówką :

Dom Dziecka „DROGA”
ul. Marcinkowskiego 6, 64-200 Wolsztyn
tel./fax. (68) 384 35 02