PORADNICTWO SOCJALNE

Pracownik socjalny jest osobą, której podstawowym zadaniem jest działalność na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej, zdrowotnej, zawodowej lub mieszkaniowej. Jego rolą jest opieka nad potrzebującymi i organizowanie im pomocy, udzielanie porad, kierowanie do właściwych instytucji, współpraca z organizacjami, które odpowiadają za organizowanie pomocy społecznej.

Pracownik socjalny zajmuje się osobami bezdomnymi, bezrobotnymi, samotnymi, znajdującymi się    w trudnej sytuacji materialnej, osobami uzależnionym od wszelkich używek, rodzinami dysfunkcyjnymi, chorymi i niepełnosprawnymi, byłymi więźniami oraz uchodźcami.

Na terenie Powiatu Wolsztyńskiego  można uzyskać wsparcie socjalne w każdej z gmin:

 • GMINA WOLSZTYN
  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  5 STYCZNIA 47
  64-200 WOLSZTYN
  tel. 68 384 33 76

 

 • GMINA PRZEMĘT
  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  JAGIELLOŃSKA 8
  64-234 PRZEMĘT
  tel. 65 549 71 66

 

 • GMINA SIEDLEC
  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ZBĄSZYŃSKA 17
  64-212 SIEDLEC
  tel. 68 384 85 21

 

  Osoba potrzebująca wsparcia może się także zgłosić od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wolsztynie, ul. Marcinkowskiego 6 do biura nr 3, gdzie uzyska bliższe informacje o  dostępnych formach pomocy.