INFORMACJE O PROJEKCIE

Trwałość Projektu

W związku z zakończeniem z dniem 31-12-2018  projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którego celem głównym było udostępnienie usług społecznych realizowanych przez instytucje wsparcia społecznego (PCPR, OPS-y, Stowarzyszenie) dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Wolsztyńskiego.

W ramach zapewnienia trwałości projektu prowadzone jest mieszkanie chronione – treningowe oraz usługi opiekuńcze przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie.

Realizatorzy projektu tj:

Partner wiodący:

Powiat Wolsztyński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie,

 1. Marcinkowskiego 6

64-200 Wolsztyn

Partnerzy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie

 1. 5 Stycznia 47

64-200 Wolsztyn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

 1. Jagiellońska 8

64-234 Przemęt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu

 1. Zbąszyńska 17

64-212 Siedlec

Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń – Oddział w Wolsztynie
ul. Dąbrowskiego 1
64-200 Wolsztyn

Oświadczają, iż w ramach zachowania trwałości projektu  „NOWE HORYZONTY” deklarują gotowość świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych  (5 szt.) oraz miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych (5 szt.) utworzonych w ramach projektu, przez okres co najmniej 24 miesięcy po jego zakończeniu tj. od 01-01-2019 do 31-12-2020.

Usługi asystenckie i opiekuńcze od 01-01-2019 do 31-12-2020
Usługi w mieszkaniach chronionych treningowych od 01-01-2019 do 31-12-2024.

Szczegółowych informacji o świadczonych usługach  można uzyskać w siedzibach poszczególnych jednostek.


Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu grudniu 2018 r. dostępny jest poniżej:

Harmonogram Grudzień 2018

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku każdej zmiany zaktualizowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl
Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11.


Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu listopadzie 2018 r. dostępny jest poniżej:

harmonogram LISTOPAD 2018

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku każdej zmiany zaktualizowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl
Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jako Lider Projektu pt. „NOWE HORYZONTY” informuje, iż rozpoczynamy cykl warsztatów skierowanych dla osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą. Harmonogram spotkań dostępny jest poniżej:

Harmonogram szkolenia dla osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą


Szkoła dla rodziców

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jako Lider Projektu pt. „NOWE HORYZONTY” informuje, że rozpoczynamy kolejny cykl warsztatów szkoły dla rodziców w Gminie Przemęt. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez specjalistów. Harmonogram spotkań dostępny jest poniżej

harmonogram_szkola_rodzicow_przemet2018


Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu październiku 2018 r. dostępny jest poniżej:

Harmonogram październik 2018

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku każdej zmiany zaktualizowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl
Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11.


Szkoła dla rodziców

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jako Lider Projektu pt. „NOWE HORYZONTY” informuje, że rozpoczynamy kolejny cykl warsztatów szkoły dla rodziców w Gminie Wolsztyn. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez specjalistów. Harmonogram spotkań dostępny jest poniżej

harmonogram_szkola_rodzicow_wolsztyn2018


Warsztaty psychologiczne dla wychowanków pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jako Lider Projektu pt. „NOWE HORYZONTY” informuje, że rozpoczynamy kolejny cykl warsztatów psychologicznych dla wychowanków pieczy zastępczej. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach. Harmonogram spotkań dostępny jest poniżej

harmonogram_wychowankowie2018


Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu wrześniu 2018 r. dostępny jest poniżej:

Harmonogram wrzesień 2018

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku każdej zmiany zaktualizowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl
Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11.


Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu sierpniu 2018 r. dostępny jest poniżej:

Harmonogram sierpień 2018

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku każdej zmiany zaktualizowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl
Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11.


Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu lipcu 2018 r. dostępny jest poniżej:

Harmonogram lipiec 2018

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku każdej zmiany zaktualizowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl
Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11.


Harmonogram szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze:

harmonogram_kandydaci_rz2018_czerwiec


Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu czerwcu 2018 r. dostępny jest poniżej:

Harmonogram czerwiec 2018

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku każdej zmiany zaktualizowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl
Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jako Lider Projektu pt. „NOWE HORYZONTY” informuje, iż w ramach Punktu Poradnictwa Prawno – Obywatelskiego od miesiąca czerwca 2018 r. usługi świadczyć będzie specjalista z zakresu logopedii.


Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu maju 2018 r. dostępny jest poniżej:

Harmonogram maj 2018

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku każdej zmiany zaktualizowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl
Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11.


Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu kwietniu 2018 r. dostępny jest poniżej:

Harmonogram kwiecień 2018

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku każdej zmiany zaktualizowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl

Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11.


Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu marcu 2018 r. dostępny jest poniżej:

Harmonogram marzec 2018 (1)

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku każdej zmiany zaktualizowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl

Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11.


Warsztaty dla kandydatów na rodzinę zastępczą.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jako Lider Projektu pt. „NOWE HORYZONTY” informuje, iż rozpoczynamy kolejny cykl warsztatów skierowanych dla kandydatów na rodzinę zastępczą.
Harmonogram spotkań dostępny jest poniżej:

Harmonogram_kandydaci_rz2018


Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu lutym 2018 r. dostępny jest poniżej:

Harmonogram luty 2018

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku każdej zmiany zaktualizowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl

Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11.


Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu styczniu 2018 r. dostępny jest poniżej:

harmonogram styczeń 2018

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku każdej zmiany zaktualizowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl

Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11.


Harmonogram dyżurów specjalistów w grudniu 2017 r. dostępny jest poniżej:

Harmonogram grudzień 2017 r.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku każdej zmiany zaktualizowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl

Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11.


Harmonogram dyżurów specjalistów w listopadzie 2017 r. dostępny jest poniżej:

Harmonogram listopad 2017 r.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku każdej zmiany zaktualizowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl

Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11.


Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu październiku 2017 r. dostępny jest poniżej:

Harmonogram październik

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku każdej zmiany zaktualizowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl

Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11.


Szkoła dla rodziców

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jako Lider Projektu pt. „NOWE HORYZONTY” informuje, że rozpoczynamy cykl warsztatów szkoły dla rodziców w Gminie Siedlec. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez specjalistów. Harmonogram spotkań dostępny jest poniżej

harmonogram_szkoła_rodziców_SIEDLEC


Szkoła dla rodziców

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jako Lider Projektu pt. „NOWE HORYZONTY” informuje, że rozpoczynamy cykl warsztatów szkoły dla rodziców w Gminie Przemęt. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez specjalistów. Harmonogram spotkań dostępny jest poniżej

harmonogram_szkoła_rodziców_PRZEMĘT


Aktualny harmonogram warsztatów psychologicznych dla wychowanków pieczy zastępczej dostępny  jest poniżej:

Harmonogram_wychowankowie


Aktualny harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu wrześniu 2017 r. dostępny jest poniżej:

Harmonogram wrzesień 2017 r.


INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Informujemy, że w dniu 27 sierpnia 2017 r. zakończyło się szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie w ramach Projektu „Nowe Horyzonty”. W dniu 30 sierpnia 2017 r. rozpoczęło się szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. Działania te  realizują jeden z celów założonych w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej, którym jest rozwój rodzinnej pieczy zastępczej  z uwzględnieniem limitów zawodowych rodzin zastępczych.

Jednocześnie informujemy, że nabór kandydatów  wciąż trwa.


Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu wrześniu 2017 r. dostępny jest poniżej:

Harmonogram wrzesień

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku każdej zmiany zaktualizowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl

Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11.


SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA ZAWODOWĄ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ – POGOTOWIE RODZINNE

Harmonogram szkolenia dostępny jest poniżej:

harmonogram_kandydaci_pogotowie


Aktualny harmonogram warsztatów skierowanych dla kandydatów na rodzinę zastępczą dostępny jest poniżej:

harmonogram_kandydaci_rz


Aktualny harmonogram szkoły dla rodziców dostępny jest poniżej:

harmonogram_szkoła_rodziców Sierpień 2017 r.


Aktualny harmonogram warsztatów psychologicznych dla wychowanków pieczy zastępczej dostępny  jest poniżej:

harmonogram_wychowankowie Sierpień 2017 r.


Harmonogram szkolenia zwiększającego umiejętności w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną/niepełnosprawną w miesiącu sierpniu 2017 r. dostępny jest poniżej:

harmonogram_szkolenie_opiekunowie_Sierpień 2017 r.


Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu sierpniu 2017 r. dostępny jest poniżej:

Harmonogram sierpień 2017 r.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku każdej zmiany zaktualizowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl

Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11.


Aktualny harmonogram szkoły dla rodziców dostępny jest poniżej:

harmonogram_szkoła_rodziców


Aktualny harmonogram warsztatów psychologicznych dla wychowanków pieczy zastępczej dostępny  jest poniżej:

harmonogram_wychowankowie


Harmonogram szkolenia zwiększającego umiejętności w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną/niepełnosprawną w miesiącu lipcu 2017 r. dostępny jest poniżej:

harmonogram_szkolenie_opiekunowie_LIPIEC (1)


Warsztaty dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Aktualny harmonogram cyklu warsztatów skierowanych dla kandydatów na rodzinę zastępczą dostępny jest poniżej:

harmonogram dla kandydatów na rodzinę zastępczą


Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu lipcu 2017 r. dostępny jest poniżej:

harmonogram lipiec

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku każdej zmiany zaktualizowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl

Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jako Lider Projektu pt. „NOWE HORYZONTY” informuje, iż rozpoczynamy cykl warsztatów skierowanych dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Harmonogram spotkań dostępny jest poniżej:

Harmonogram dla kandydatów na rodzinę zastępczą


Aktualny harmonogram szkolenia dla osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą dostępny jest poniżej:

Harmonogram dla osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą


Aktualny harmonogram warsztatów psychologicznych dla wychowanków pieczy zastępczej dostępny  jest poniżej:

harmonogram_wychowankowie (1)


Aktualny harmonogram szkoły dla rodziców dostępny jest poniżej:

harmonogram_szkoła_rodziców


Aktualny harmonogram szkolenia zwiększającego umiejętności w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną, niepełnosprawną dostępny jest poniżej:

harmonogram_KONSULTACJE_OPIEKUNOWIE_czerwiec 2017


Szkoła dla rodziców

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jako Lider Projektu pt. „NOWE HORYZONTY” informuje, że rozpoczynamy cykl warsztatów szkoły dla rodziców. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez specjalistów. Harmonogram spotkań dostępny jest poniżej

Harmonogram szkoła dla rodziców


Warsztaty psychologiczne dla wychowanków pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jako Lider Projektu pt. „NOWE HORYZONTY” informuje, że rozpoczynamy cykl warsztatów psychologicznych dla wychowanków pieczy zastępczej. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach. Harmonogram spotkań dostępny jest poniżej

Harmonogram warsztatów dla wychowanków pieczy zastępczej


Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu czerwcu 2017 r. dostępny jest poniżej:

harmonogram czerwiec

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku każdej zmiany zaktualizowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl

Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11.


Warsztaty dla rodziców zastępczych

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram Warsztatów do rodziców zastępczych.

Aktualny harmonogram spotkań dostępny jest poniżej:

Szkolenie dla osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą


Mieszkanie wspomagane – treningowe

Blisko 27 tys. młodych osób, które po osiągnięciu pełnoletniości opuszczają rodzinną bądź instytucjonalną pieczę zastępczą, ma problem z zapewnieniem sobie dachu nad głową. Oczekiwanie na przydział mieszkania socjalnego może trwać nawet kilka lat, a powrót do domów rodzinnych jest często niemożliwy. Większość osób opuszczających instytucje pieczy zastępczej jest w trakcie nauki i zdobywania zawodu, a mimo to musi sama zapewnić sobie mieszkanie oraz środki na jego utrzymanie. Szacuje się, że jeżeli młodzi nie otrzymają w tym momencie wsparcia mieszkaniowego, 90% z nich wróci do środowisk dysfunkcyjnych, a niejeden trafi do schroniska dla bezdomnych. By zapobiec temu zjawisku, stworzyliśmy w Powiecie Wolsztyńskim Mieszkanie Treningowe, które ma stanowić etap przejściowy pomiędzy pobytem w pieczy zastępczej a samodzielnym dorosłym życiem.

Lokal został wyremontowany i wyposażony dzięki funduszom unijnym w ramach projektu „Nowe Horyzonty”. Głównym założeniem tej formy wsparcia jest krótkotrwały pobyt osób usamodzielniających się, w czasie którego są samodzielni: uczą się lub chodzą do pracy, samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe. Przez okres pobytu w mieszkaniu młodzież szykuje się do zaistnienia na rynku pracy oraz wynajęcia docelowego mieszkania. Pomocą będzie im służył opiekun, który jednak nie będzie z nimi mieszkał.

Staraliśmy się tak wyremontować i dostosować pomieszczenia, by były wygodne i spełniały funkcje tymczasowego domu. W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy wsparli nas swoim zaangażowaniem i wieloma godzinami pracy. Adamie, Bartku, Zdziśku, Radku, Waldku, Jarku, Mieczysławie, Marku, Robercie – DZIĘKUJEMY!

Efekty naszej pracy można zobaczyć na poniższych zdjęciach.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jako Lider Projektu pt. „NOWE HORYZONTY” nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 rozpoczyna kolejny rodzaj wsparcia w ramach projektu.

W dniu 10 maja 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie Mieszkania Wspomaganego – Treningowego przeznaczonego dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą. Wśród zaproszonych gości byli: Janusz Frąckowiak – Starosta Wolsztyński, Piotr Krajewski – Wicestarosta, Sylwia Kusior, Barbara Ścigała oraz Beata Wieczorek – kierowniczki Ośrodków Pomocy Społecznej, Elżbieta Matysiak oraz Alicja Nowak – przedstawicielki Stowarzyszenia Lords z Wolsztyna, Katarzyna Lulkiewicz – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie oraz Paweł Dulko – p.o. dyrektora Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie.

Lokal, który przeszedł gruntowny remont, jest przeznaczony dla 5 osób ( przebywających w tym samym czasie). Mieszkanie składa się z trzech pokoi, łazienki, kuchni oraz wspólnej strefy dziennej. Wszystkie pomieszczenia są wyposażone i gotowe na przybycie nowych lokatorów.


W dniu 27.04.2017 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie odbyło się spotkanie informacyjne pt. „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji w projektach EFS na lata 2014 – 2020”, przeprowadzone przez pracownika Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, partnerzy Projektu „NOWE HORYZONTY” oraz przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie.


Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu maju 2017 r. dostępny jest poniżej:

Harmonogram maj 2017 r.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku każdej zmiany zaktualizowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl

Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11.


Zmiana harmonogramu PUNKTU PORADNICTWA PRAWNO –

OBYWATELSKIEGO

Aktualny harmonogram kwiecień 2017


Zmiana harmonogramu PUNKTU PORADNICTWA PRAWNO – OBYWATELSKIEGO

Aktualny harmonogram kwiecień 2017 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jako Lider Projektu pt. „NOWE HORYZONTY” informuje, że rozpoczynamy cykl warsztatów skierowanych do rodziców zastępczych. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez specjalistów. Harmonogram spotkań dostępny jest poniżej

harmonogram_szkolenie rodziny zastępcze


Informujemy, iż w miesiącu kwietniu  2017 r. w ramach Projektu „NOWE HORYZONTY” ruszyło wsparcie specjalistyczne – psychologiczne dla opiekunów osób niesamodzielnych i opiekunów osób z niepełnosprawnościami w miejscu ich zamieszkania.

Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu kwietniu 2017 r. dostępny jest poniżej

harmonogram_szkolenie_opieka


Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu kwietniu 2017 r. dostępny jest poniżej:

Harmonogram kwiecień 2017

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku każdej zmiany zaktualizowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl

Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11.


Zmiana harmonogramu PUNKTU PORADNICTWA PRAWNO – OBYWATELSKIEGO

Aktualny harmonogram Marzec 2017


Rozpoczęcie działalności PUNKTU PORADNICTWA PRAWNO – OBYWATELSKIEGO

Informujemy, iż w miesiącu marcu 2017 r. w ramach Projektu „NOWE HORYZONTY” rozpoczął działalność Punkt Poradnictwa Prawno – Obywatelskiego. Beneficjenci Projektu będą mogli skorzystać z porad specjalistów:

 • psychologa,
 • pedagoga,
 • prawnika,
 • mediatora rodziny.

Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu marcu 2017 r. dostępny jest poniżej.

Harmonogram dyżurów specjalistów 03.2017

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku każdej zmiany zaktualizowany harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl

Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11.


Wyjazd do Wilcza w ramach Projektu „NOWE HORYZONTY”

W dniach od 28.01. do 03.02.2017 r. oraz od 04.02. do 10.02.2017 r. odbyły się wyjazdowe warsztaty psychologiczne, dla rodzin biorących udział w Projekcie „NOWE HORYZONTY” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W wyjeździe uczestniczyły rodziny zastępcze, dzieci i młodzież umieszczona w pieczy zastępczej oraz rodziny z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Udział wzięło 28 rodzin, co łącznie daje liczbę 96 osób. Miejscem działań projektowych był Pensjonat „SIODŁO” w Wilczu.

Wyjazd połączony z warsztatami psychologicznymi miał na celu pracę rodziców i dzieci nad rozwiązaniem problemów pojawiających się w rodzinie. Zajęcia odbywały się w trzech grupach wiekowych: dorośli, młodzież 12 – 18, dzieci 6 – 11.

Psychologowie prowadzący warsztaty wykorzystali Metodę Resilience, która bazuje na zasobach osobowościowych poszczególnych członków rodziny.

Celem zajęć było wzmocnienie odporności na kryzysy i problemy pojawiające się w rodzinie. Wyjazd był doskonałą sposobnością na oderwanie się od codziennego życia, pozwoliło także na pełne skupienie się na pracy nad problemami rodzinnymi.

Specjaliści prowadzący zajęcia towarzyszyli uczestnikom 24h/dobę, co umożliwiło im dokonanie istotnych obserwacji, na podstawie których mogli przeanalizować problemy występujące w poszczególnych rodzinach.Projekt pn. „NOWE HORYZONTY”

 

 Projekt pn. „NOWE HORYZONTY” nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 realizowany jest
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020         Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne przez:

POWIAT WOLSZTYŃSKI/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie
5 Stycznia 5,
64-200 Wolsztyn,
tel.: 68 384 53 13,
e-mail: pcpr@powiatwolsztyn.pl

w partnerstwie z:
Gminę Wolsztyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie
5 Stycznia 47,
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76,
e-mail: ops@wolsztyn.pl

Gminę Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie
ul.
Jagiellońska 8,
64-234 Przemęt; tel.: 65 549 71 66,
e-mail: gops@zw.pl
Gminę Siedlec/Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu
ul.
Zbąszyńska 17,
64-212 Siedlec;
tel.: 68 384 85 21,
e-mail: ops@siedlec.pl

Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń
ul.
Dąbrowskiego 1,
64-200 Wolsztyn;
tel.: 68 347 35 00,
e-mail:stowarzyszenie.lords@gmail.pl

Celem głównym Projektu pn. „NOWE HORYZONTY” jest udostępnienie usług społecznych realizowanych przez instytucje wsparcia społecznego (PCPR, OPS-y, Stowarzyszenie) dla 218 os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu
Powiatu Wolsztyńskiego, w tym:

 • rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,
 • dzieci i młodzieży przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
 • osób niesamodzielnych,
 • osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów,
 • otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (rodziny zastępcze oraz kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej).

Działania te będą realizowane  w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.


HARMONOGRAM WARSZTATÓW

 HARMONOGRAM WARSZTATÓW

Rekrutacja do projektu pn. „NOWE HORYZONTY”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jako Lider Projektu, pn. „NOWE HORYZONTY” informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rekrutacja będzie prowadzona przez asystentów rodzin, pracowników socjalnych w OPS
i pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej. Rekrutacja prowadzona jest na terenie Powiatu Wolsztyńskiego – w przypadku Partnera Wiodącego, oraz na terenie gmin: Wolsztyn, Siedlec oraz Przemęt – zgodnie z właściwością terytorialną działania Partnerów.

Poniżej zamieszczamy Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie wraz z załącznikami:

 Regulamin naboru i uczestnictwo w projekcie

Załącznik nr 1 aktualizacja 09.06.2017 Kwestionariusz rekrutacyjny

 załącznik 2a zasady uczestnictwa  załącznik 2b zasady uczestnictwa dzieci  załącznik 2c zasady uczestnictwa rodziny zastępcze  załącznik 3 notatka służbowa  załącznik 4 karta weryfikacji rodziny kandydującej

5 aktualnizacja 17.08.2018

 załącznik-nr-5a-oświadczenie-o-statusie-UP-w-chwili-przystąpienia-do-projektu-poprawione-1.pdf  załącznik 6 deklaracja uczestnictwa  załącznik 6.a Deklaracja uczestnictwa dziecko

Załącznik nr 7 Oświadczenie uczestnika Projektu

 załącznik 8 karta oceniająca kandydującej rodziny

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu znajdującego się w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5 (pok. 14) lub do właściwych terytorialnie Ośrodków Pomocy Społecznej.


Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020

 

17 stycznia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „NOWE HORYZONTY” w ramach WRPO na lata 2014-2020 ( nr umowy: RPWP.07.02.01-30-0003/15 -00).

Stronami umowy są:
– Zarząd Województwa Wielkopolskiego – działający jako Instytucja Zarządzająca WRPO na lata 2014-2020, reprezentowany przez: Katarzynę Trzaskę – Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
– Powiat Wolsztyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie – działający w imieniu własnym oraz na rzecz Partnerów, reprezentowany przez: Annę Białek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Bożeny Ćwiklińskiej.


Podpisanie umowy o partnerstwie


W dniu 5 grudnia 2016r. nastąpiło podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 pn. „NOWE HORYZONTY” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Liderem projektu jest Powiat Wolsztyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wolsztynie, Partnerami są: Gmina Wolsztyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie, Gmina Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, Gmina Siedlec/Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu oraz Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń Oddział Wolsztyn.


Wniosek o dofinansowanie w ramach EFS

W dniu 7.10.2016r. – Powiat Wolsztyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wolsztynie złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „NOWE HORYZONTY”, który uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został wybrany do dofinansowania w Ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+).