PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Punkt Interwencji Kryzysowej działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie.
Punkt Interwencji Kryzysowej prowadzi działalność przez cały rok poprzez:
  • poradnictwo specjalistyczne ; psychologiczne, prawne i socjalne.
  • umieszczenie w mieszkaniu chronionym.
Przy Punkcie Interwencji Kryzysowej mieści się Mieszkanie Chronione- Treningowe przeznaczone w szczególności dla:
  •  dla osób pełnoletnich, które ze względu na trudną sytuację życiową potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu w związku z :
    opuszczeniem pieczy zastępczej – mających zamiar osiedlenia się na terenie powiatu wolsztyńskiego,
    doznaniem przemocy w rodzinie – nie mającym schronienia, zamieszkałym obecnie na terenie powiatu wolsztyńskiego.
Odpłatność za pobyt w mieszkaniu ustalana jest drogą decyzji administracyjnej.

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

Dyrektor Anna Białek

tel.: (68) 384 35 02

tel kom. 661 390 991

Kierownik zespołu ds, rodzinnej pieczy zastępczej Klaudia Nolka

tel.: (68) 384 35 02

tel. kom. 693 992 320