Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

Marcinkowskiego 6

64-200 Wolsztyn

tel. 68 384 35 02

  • wew. 10, 17 – biuro podawcze – inspektor ds. świadczeń
  • wew. 11 – fax
  • wew. 12 – Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych
  • wew. 13 – Zespół ds. Pieczy Zastępczej
  • wew. 14 – księgowość
  • wew. 15 – kadry
  • wew. 16 – dyrektor
  • wew. 22 – Dom Dziecka „DROGA”

Napisz do nas:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. Marcinkowskiego 6, 64-200 Wolsztyn
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@presstu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu