KONTAKT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

Marcinkowskiego 6

64-200 Wolsztyn

tel. 68 384 35 02

wew. 10, 17 – biuro podawcze – inspektor ds. świadczeń
wew. 11 – fax

wew. 12 – Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych

wew. 13 – Zespół ds. Pieczy Zastępczej

wew. 14 – księgowość

wew. 15 – kadry

wew. 16 – dyrektor

dyrektor
Anna Białek
661 390 991
pcpr@powiatwolsztyn.pl

Dział Administracyjno-księgowy

68 384 35 02 wew. 14
główny księgowy 
Renata Wieczorek
r.wieczorek@pcprwolsztyn.pl

księgowa
Gabriela Wacławik
g.waclawik@pcprwolsztyn.pl

inspektor ds. świadczeń
68 384 35 02 wew. 10,17
Jolanta Horowska
j.horowska@pcprwolsztyn.pl

inspektor ds. administracyjno-księgowych
68 384 35 02 wew. 15
Wiesława Brambor
domdzieckawol@post.pl


Dział obsługi osób niepełnosprawnych
68 384 35 02 wew. 12

inspektor
Justyna Gessner
j.gessner@pcprwolsztyn.pl

inspektor
Bożena Lisiecka-Abramuk
aktywnysamorząd@pcprwolsztyn.pl

inspektor
Monika Bieszczat
m.bieszczat@pcprwolsztyn.pl


Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

68 384 35 02 wew. 13

kierownik Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
Klaudia Nolka
k.nolka@pcprwolsztyn.pl

pomoc administracyjna
Magdalena Kotlarska
m.kotlarska@pcprwolsztyn.pl

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Katarzyna Rzeźniczak
k.rzezniczak@pcprwolsztyn.pl

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Alicja Kapustka
a.kapustka@pcprwolsztyn.pl


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie Dom Dziecka „DROGA” w Wolsztynie

pedagog
Joanna Wieczorek
pedagog@pcprwolsztyn.pl
tel. 661 646 499

pedagog
Adam Pacześny
a.paczesny@pcprwolsztyn.pl
tel. 609 195 222


Napisz do nas:

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. Marcinkowskiego 6, 64-200 Wolsztyn
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@presstu.pl
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu