PROJEKT „NOWE HORYZONTY”

Trwałość Projektu

W związku z zakończeniem z dniem 31-12-2018  projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którego celem głównym było udostępnienie usług społecznych realizowanych przez instytucje wsparcia społecznego (PCPR, OPS-y, Stowarzyszenie) dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Wolsztyńskiego.

W ramach zapewnienia trwałości projektu prowadzone jest mieszkanie chronione – treningowe oraz usługi opiekuńcze przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie.

Realizatorzy projektu tj:

Partner wiodący:

Powiat Wolsztyński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie,

  1. Marcinkowskiego 6

64-200 Wolsztyn

Partnerzy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie

  1. 5 Stycznia 47

64-200 Wolsztyn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

  1. Jagiellońska 8

64-234 Przemęt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu

  1. Zbąszyńska 17

64-212 Siedlec

Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń – Oddział w Wolsztynie
ul. Dąbrowskiego 1
64-200 Wolsztyn

Oświadczają, iż w ramach zachowania trwałości projektu  „NOWE HORYZONTY” deklarują gotowość świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych  (5 szt.) oraz miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych (5 szt.) utworzonych w ramach projektu, przez okres co najmniej 24 miesięcy po jego zakończeniu tj. od 01-01-2019 do 31-12-2020.

Usługi asystenckie i opiekuńcze od 01-01-2019 do 31-12-2020
Usługi w mieszkaniach chronionych treningowych od 01-01-2019 do 31-12-2024.

Szczegółowych informacji o świadczonych usługach  można uzyskać w siedzibach poszczególnych jednostek.


harmonogram LISTOPAD 2018

Harmonogram szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą:

harmonogram_kandydaci_rz2018_czerwiec