O NAS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie  zostało powołane do funkcjonowania Uchwałą nr IV/17/99 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 5 stycznia 1999 r.

Realizujemy zadania Powiatu Wolsztyńskiego z zakresu:

  • pomocy społecznej,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
  • a także inne zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, określone w odrębnych przepisach prawa, w tym zadania zlecone powiatu.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie pracują:

dyrektor
Anna Białek
661 390 991
pcpr@powiatwolsztyn.pl


Dział Administracyjno-księgowy

68 384 35 02 wew. 14

główny księgowy 
Renata Wieczorek
r.wieczorek@pcprwolsztyn.pl

księgowa
Gabriela Wacławik

g.waclawik@powiatwolsztyn.pl

inspektor ds. świadczeń

68 384 35 02 wew. 10,17
Jolanta Horowska

j.horowska@powiatwolsztyn.pl

inspektor ds. administracyjno-księgowych

68 384 35 02 wew. 15
Wiesława Brambor

domdzieckawol@post.pl


Dział obsługi osób niepełnosprawnych
68 384 35 02 wew. 12

inspektor
Justyna Gessner

j.gessner@powiatwolsztyn.pl

inspektor
Bożena Lisiecka-Abramuk

aktywnysamorzad@powiatwolsztyn.pl


Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

68 384 35 02 wew. 13

kierownik Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
Klaudia Nolka

k.nolka@powiatwolsztyn.pl>

pomoc administracyjna
Magdalena Kotlarska

m.kotlarska@pcprwolsztyn.pl

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Katarzyna Rzeźniczak

k.rzezniczak@powiatwolsztyn.pl

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Magdalena Knobel

m.knobel@pcprwolsztyn.pl

sprztączka
Grażyna Grzelak


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie Dom Dziecka „DROGA” w Wolsztynie

68 384 35 02 wew. 22

starszy wychowawca koordynator
Roksana Nyczkowiak

koordynator@powiatwolsztyn.pl

pedagog
Joanna Wieczorek

pedagog@powiatwolsztyn.pl

starszy wychowawca
Beata Kwiatkowska

starszy wychowawca
Mirosława Adamczyk

starszy wychowawca
Kalina Walkowiak

młodszy wychowawca
Adrianna Nowotnik

młodszy wychowawca
Kamila Tomczyk

młodszy wychowawca
Elżbieta Kaczmarek

kucharka
Bożena Jokiel

kierowca/zaopatrzeniowiec

Sławomir Bobiński