O NAS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie  zostało powołane do funkcjonowania Uchwałą nr IV/17/99 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia
5 stycznia 1999 r.

Realizujemy zadania Powiatu Wolsztyńskiego z zakresu:

  • pomocy społecznej,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
  • a także inne zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, określone w odrębnych przepisach prawa, w tym zadania zlecone powiatu.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie pracują:

dyrektor
Anna Białek
661 390 991
pcpr@powiatwolsztyn.pl


Dział Administracyjno-księgowy

68 384 35 02 wew. 14

główny księgowy 
Renata Wieczorek
r.wieczorek@pcprwolsztyn.pl

księgowa
Gabriela Wacławik
g.waclawik@pcprwolsztyn.pl

inspektor ds. świadczeń

68 384 35 02 wew. 10,17
Jolanta Horowska
j.horowska@pcprwolsztyn.pl

inspektor ds. administracyjno-księgowych

68 384 35 02 wew. 15
Wiesława Brambor

domdzieckawol@post.pl


Dział obsługi osób niepełnosprawnych
68 384 35 02 wew. 12

inspektor
Justyna Gessner
j.gessner@pcprwolsztyn.pl

inspektor
Bożena Lisiecka-Abramuk
aktywnysamorząd@pcprwolsztyn.pl

inspektor
Monika Bieszczat
m.bieszczat@pcprwolsztyn.pl


Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

68 384 35 02 wew. 13

kierownik Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
Klaudia Nolka
k.nolka@pcprwolsztyn.pl

pomoc administracyjna
Magdalena Kotlarska
m.kotlarska@pcprwolsztyn.pl

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Katarzyna Rzeźniczak
k.rzezniczak@pcprwolsztyn.pl

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Alicja Kapustka
a.kapustka@pcprwolsztyn.pl

sprztączka
Grażyna Grzelak


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie Dom Dziecka „DROGA” w Wolsztynie

68 384 35 02 wew. 22

pedagog
Joanna Wieczorek
pedagog@pcprwolsztyn.pl
tel. 661 646 499

pedagog
Adam Pacześny
a.paczesny@pcprwolsztyn.pl
tel. 609 195 222

starszy wychowawca
Beata Kwiatkowska

starszy wychowawca
Mirosława Adamczyk

starszy wychowawca
Kalina Walkowiak

wychowawca
Kamila Tomczyk

młodszy wychowawca
Sylwia Rosińska

wychowawca
Elżbieta Kaczmarek

młodszy wychowawca
Marcin Walotka

starszy wychowawca
Magdalena Piotrowska

młodszy wychowawca
Areta Borowczak

kucharka
Bożena Jokiel

kierowca/zaopatrzeniowiec
Sławomir Bobiński