O NAS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie  zostało powołane do funkcjonowania Uchwałą nr IV/17/99 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 5 stycznia 1999 r.

Realizujemy zadania Powiatu Wolsztyńskiego z zakresu:

 • pomocy społecznej,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 • a także inne zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, określone w odrębnych przepisach prawa, w tym zadania zlecone powiatu.

 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie pracują:

 • rektor

  Anna Białek

   

  • dział świadczeń oraz księgowość

   

  Gabriela Wacławik – Główna Księgowa

  Monika Bieszczat

  Monika Bieszczat – Inspektor

   

   

   

   

   

   

   

   

  Jolanta Horowska – Inspektor

  • dział obsługi zadań z zakresu PFRON

   

  Justyna Gessner – Inspektor

  Bożena Lisiecka-Abramuk – Inspektor

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • zespół do spraw pieczy zastępczej

  Magdalena Burzyńska – Kierownik Zespołu

  Aneta Gorzelniak – Pracownik Socjalny

   

   

  Katarzyna Rzeźniczak – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

  Przemysław Ptaszyk – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

   

   

  Klaudia Nolka – Specjalista ds. Pracy z Rodziną