O NAS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie  zostało powołane do funkcjonowania Uchwałą nr IV/17/99 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 5 stycznia 1999 r.

Realizujemy zadania Powiatu Wolsztyńskiego z zakresu:

  • pomocy społecznej,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
  • a także inne zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, określone w odrębnych przepisach prawa, w tym zadania zlecone powiatu.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie pracują:

dyrektor
Anna Białek
661 390 991


Dział Administracyjno-księgowy

główny księgowy 
Renata Wieczorek

księgowa
Gabriela Wacławik

inspektor ds. świadczeń
Jolanta Horowska

inspektor ds. administracyjno-księgowych
Wiesława Brambor


Dział obsługi osób niepełnosprawnych

inspektor
Justyna Gessner

inspektor
Bożena Lisiecka-Abramuk


Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

kierownik Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
Klaudia Nolka

specjalista ds. pracy z rodziną
Aleksandra Michalska

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Katarzyna Rzeźniczak

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Magdalena Knobel

sprztączka
Grażyna Grzelak


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie Dom Dziecka „DROGA” w Wolsztynie

starszy wychowawca koordynator
Kalina Walkowiak

pedagog
Joanna Walkowiak

starszy wychowawca
Beata Kwiatkowska

starszy wychowawca
Mirosława Adamczyk

starszy wychowawca
Katarzyna Szott-Przybyła

wychowawca
Jakub Buchowiecki

młodszy wychowawca
Adrianna Nowotnik

młodszy wychowawca
Roksana Nyczkowiak

kucharka
Bożena Jokiel

kierowca/zaopatrzeniowiec

Sławomir Bobiński