ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

2024

„Świadczenie usług specjalistycznych w ramach projektu pn. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”

Numer postępowania: ocds-148610-ee6702fd-e767-11ee-a01e-f641a8763d5f

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ee6702fd-e767-11ee-a01e-f641a8763d5f


2023

Zapytanie ofertowe 1/2023 „Zakup i dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2023 r. samochodu osobowego 7 osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Wolsztynie”

zapytanie ofertowe 1 2023

zapytanie ofertowe 1 2023

Oferta do zapytania ofertowego 1 2023

klauzula informacyjna

06.07.2023 r.

zapytanie ofertowe 1 2023 06.07.2023 r.

Oferta druk

Klauzula informacyjna

Zapytanie ofertowe 2/2023 usługa polegającej na „Oczyszczeniu
i renowacji zabytkowych drzwi wejściowych zewnętrznych, drewnianych wraz z ościeżnicą w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. Marcinkowskiego 6, 64-200 Wolsztyn”.

zapytanie ofertowe 2 2023

klauzula informacyjna


2022

zapytanie ofertowe modernizacja sanitariatów DD

przedmiat robót


2021

zapytanie renowacja drzwi

zapytanie ofertowe wyiana grzejników

zapytanie ofertowe zakup i montaż paneli podłogowych


2020

zapytanie ofertowe klimatyzacja

zapytanie ofertowe 1 2019 inspektor nadzoru budowlanego PFRON

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018

Zapytanie ofertowe 1 2018 Inspektor nadzoru budowlanegoo

Informacja o wynikach postępowania – zapytanie ofertowe 1 2018

Zapytanie ofertowe 2 2018 Inspektor Ochrony Danych

Zapytanie_ofertowe program korekcyjno-edukacyjny 2018

unieważnienie zapytania ofertowego 3 2018

plan zamówień publicznych 2017


Zapytanie ofertowe nr 3 2017 kserokopiarka


zapytanie ofertowe inspektor budowlany