PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Procedura dotycząca zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczni środki pomocnicze ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

1. W celu ubiegania się o dofinansowanie należy:

a) uzyskać od lekarza zlecenie na zaopatrzenie w dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy,

b)zlecenie dostarczyć do Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu określenia kwoty opłaconej przez NFZ,

c) potwierdzone zlecenie przez NFZ dostarczyć do sklepu/firmy, w którym będzie zakupiony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy,

d) wypełniony wniosek wraz z załącznikami złożyć w siedzibie PCPR, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn, pok. 15.

 1.  Wnioski rozpatrywane są w kolejności złożenia, do wyczerpania środków finansowych przyznanych na ten cel.

 2.  Przyznane dofinansowanie przekazane jest wnioskodawcy zgodnie z zaznaczoną formą przekazania przyznanych środków finansowych określoną na drugiej stronie wniosku.

 3. Składając wniosek należy okazać dowód osobisty wnioskodawcy, a w przypadku osób składających wniosek w imieniu wnioskodawcy pisemne upoważnienie wnioskodawcy do złożenia wniosku w jego imieniu.

Załączniki do wniosku:

 1.  Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).

 2.  Faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

albo

Faktura proforma /oferta cenowa/ określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i terminem realizacji zlecenia od momentu przyjęcia do realizacji wraz z kopią zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Co jest przedmiotem dofinansowania?
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na zlecenie lekarza (ortopedy, neurologa), które są częściowo dofinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Przykłady przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:

 • wózki inwalidzkie,

 • protezy kończyn dolnych i górnych,

 • pionizatory,

 • aparaty słuchowe,

 • obuwie ortopedyczne,

 • gorsety, kołnierze,

 • laski, kule, balkoniki,

 • soczewki okularowe,

 • lupy, pomoce optyczne,

 • aparaty słuchowe, wkładki do aparatów,

 • pasy ortopedyczne,

 • materace przeciwodleżynowe,